İçindekiler
İçindekiler

Editöryal
Editorial

Almıla EROL

DOI: 10.29399/npa.27720

Araştırma Makalesi
COVID-19 Salgını Sırasında Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Psikososyal Zorlukların ve Hastalığa Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

Neşe YORGUNER, , Necati Serkut BULUT , Yıldız AKVARDAR

DOI: 10.29399/npa.27503

Araştırma Makalesi
Vardiyalı Çalışan Sağlık Çalışanlarında Uyku Hijyeni ve Uyku Bozukluğunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Didem GÖRGÜN HATTATOĞLU , Şenay AYDIN , Cihan AYDIN , Birsen Pınar YILDIZ

DOI: 10.29399/npa.24827

Araştırma Makalesi
Ötimik Bipolar Hastalarda Serum Agouti-İlişkili Peptid Düzeyleri ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki

Nazan DOLAPOĞLU, , Banu Pınar ŞARER YÜREKLİ , Mehmet Çağdaş EKER , Hayriye ELBİ

DOI: 10.29399/npa.25005

Araştırma Makalesi
Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Olan Hastaların Klinik Özellikleri

Arman ÇAKAR , Canan ULUSOY , Tuncay GÜNDÜZ , Cem İsmail KÜÇÜKALİ , Murat KÜRTÜNCÜ

DOI: 10.29399/npa.23555

Araştırma Makalesi
Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinin Tat ve Koku Duyuları Üzerine Etkisinin Araştırılması

Hakan KULLAKÇI , Ali Rıza SONKAYA

DOI: 10.29399/npa.25087

Araştırma Makalesi
Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Multipl Sklerozlu Hastalarda Dizabilite Düzeyi, Serum ve Beyin Omurilik Sıvısı Nörofilament Düzeyi ile İlişkilidir

Cihat UZUNKÖPRÜ , Nur YÜCEYAR , Suzan GÜVEN YILMAZ , Filiz AFRASHI , Özgül EKMEKÇİ ,Dilek TAŞKIRAN

DOI: 10.29399/npa.27355

Araştırma Makalesi
Bipolar Bozuklukta Mevsimsellik: Duygudurum Belirtilerine, Psikososyal İşlevselliğe, Nörokognisyon ve Biyolojik Ritim Üzerine Etkisi

Fikret Poyraz ÇÖKMÜŞ , Kadir AŞÇIBAŞI , Didem SÜCÜLLÜOĞLU DİKİCİ , Emine Özge ÇÖLDÜR , Emin AVCI , Ömer AYDEMİR

DOI: 10.29399/npa.25056

Araştırma Makalesi
Nöbetle İlişkili Başağrıları: Prospektif Karşılaştırılmalı Kohort Çalışması

Cemile HAKİ , Özlem AKDOĞAN , İbrahim BORA

DOI: 10.29399/npa.23272

Araştırma Makalesi
Bir Kliniğin İlk Kür Tecrübesi: Okrelizumab Başlanacak Hastaya Yaklaşım

Serkan DEMİR , Murat Mert ATMACA , Rıfat Erdem TOGROL

DOI: 10.29399/npa.23564

Araştırma Makalesi
Alkol Bağımlılığı Hastalarında Taburculuk Sonrası İlk Altı Ay İçindeki Tekrar Yatış Oranları ve Nedenleri

Bahadır GENİŞ , Behçet COŞAR , Zehra ARIKAN

DOI: 10.29399/npa.25077

Araştırma Makalesi
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Zihin Kuramı ve Bağlanma Özellikleri ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişki

İlker KÜÇÜKPARLAK , Hakan KARAŞ , Muzaffer KAŞER , Ejder Akgün YILDIRIM

DOI: 10.29399/npa.27169

Gözden Geçirme
Central Role of T Follicular Helper Cells in Myasthenia Gravis

Na WU , Erdem TÜZÜN , Yi CHENG , Li YAN , Yajun WU , Jie RAO , Hui HUANG , Siyu LI , Ling SHI , Xiaorong WU

DOI: 10.29399/npa.27193

Olgu Sunumu
Ülkemizde Endemik Bir Zoonoz Nedeni; Tularemi'ye Bağlı Santral Sinir Sistemi Vasküliti

Eda ÇOBAN , Helin Cansu SERİNDAĞ , Eda SALİHOĞLU KARA , Hatem Hakan SELÇUK , Fulya EREN , Vasfiye Burcu ALBAY , Aysun SOYSAL

DOI: 10.29399/npa.23491

Olgu Sunumu
Şizofreni Tanılı Erişkin Bir Olguda Aripiprazole Bağlı Hıçkırık: Olgu Sunumu

Meryem Ozlem KUTUK , Ekaterina BERDZENISHVILI , Gülen Güler AKSU

DOI: 10.29399/npa.27152

Editöre Mektup
COVID-19 ile İlişkili Başağrısı için Tanı Kriterlerine Acil Gereksinim: İyi Bir Sınıflama Gelecekteki Çalışmalara Işık Tutabilir

Betül BAYKAN , Aynur ÖZGE , Mustafa ERTAŞ , Arife Çimen ATALAR, , Hayrunnisa BOLAY

DOI: 10.29399/npa.27736