Amaç ve Kapsam

Nöropsikiyatri Arşivi, Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin bilimsel yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır; her yılın dört sayısı bir cilt oluşturur.

Nöropsikiyatri Arşivi psikiyatri, nöroloji ve ilişkili davranış bilimleri alanlarında klinik ve temel bilim yazılarının yayımlandığı danışman denetimli bilimsel bir dergidir. Nöroloji ve psikiyatrinin ortak ilgi alanındaki konuları ele alan makaleler özellikle tercih edilir. Dergide orijinal araştırma, derleme, editöre mektup ve olgu sunumu türündeki yazılar yer alır.

Derginin hedef kitlesi nöroloji ve psikiyatri alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve hekimlerdir.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Nöropsikiyatri Arşivi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Nöropsikiyatri Arşivi Science Citation Index-Expanded (SCI-E), PubMed Central, Journal Citation Reports/Science Edition, EMBASE, ProQuest, SCOPUS, EBSCO, PSYCHinfo, CINAHL,Gale/Cengage Learning, Türk Psikiyatri İndeksi, TUBITAK ULAKBIM TR Dizin ve ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Tüm makaleler www.noropsikiyatriarsivi.com sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir.Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Derginin tüm masrafları Türk Nöropsikiyatri Derneği tarafından karşılanmaktadır. Dergide tıbbi ilaç, malzeme ve cihaz üreticilerinin tanıtımlarını içerir görseller, duyurular yayımlanabilir. Mali ve bürokratik işlemler konusunda Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu’nun oluru alınmak koşulu ile bu tanıtım görsel ve duyurularına dergide yer verilmesine karar verme yetkisi yayın yönetmenlerinindir. İsteklilerin dernek yönetim kuruluna başvurmaları önerilir.

Nöropsikiyatri Arşivi, 1 Eylül 2018 itibariyle gönderilen ve bilimsel değerlendirme sonucunda yayına kabul edilen tüm makaleler için Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesi olanlardan 200 USD, üye olmayanlardan ise 250 USD yayın ücreti tahsil edecektir. Son 3 yıl içinde Nöropsikiyatri Arşivi dergisinde hakemlik yapmış yazarlar için yayın ücreti 150 USD olarak tahsil edilir.

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Nöropsikiyatri Derneği, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Yayımlanan tüm içeriğe www.noropsikiyatriarsivi.com adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.
Dergide yayımlanan içeriğin tüm telif hakları Türk Nöropsikiyatri Derneği’ne aittir.

 

Editöryel Ofis

Adres: Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cad. Site Apt. No:128/1 Şişli - İstanbul

Tel: +90 212 244 96 66

Faks: +90 212 244 96 67

E-postanpa@noropsikiyatriarsivi.com