Giriş

Değerli Yazarlarımız,

Nöropsikiyatri Arşivi ilk sayısının yayımlandığı 1964 yılından bu yana geçen zamanda hem ülkemizdeki bilimsel dergilerin en eskilerinden biri olarak yaşamını sürdürmüş, hem de güncel gelişmelere ayak uydurup genç kalmayı ve SCIE ve PubMed'e kabul edilerek uluslararası olmayı başarmıştır.

Bilindiği gibi, Dergimizin bilimsel niteliğini ve uluslararası tarama listelerinde ulaştığı çizgiyi koruması ve yayın yaşamını dış bir mali kaynak olmadan sürdürebilmesi amacıyla yayına kabul edilmiş olan makalelerin yazarlarından bir ücret alınmasına karar verilmişti.

Dernek Yönetim Kurulumuz ve Yayın Kurulumuz yaptığı dergi maliyetini düşürme çalışmaları yanında döviz kurundaki son gelişmeleri de dikkate alarak makale ödemelerinde yeni bir düzenleme yapmayı uygun görmüştür. Yeni düzenleme 01 Eylül 2018 tarihinden sonraki başvurular için geçerli olacaktır. Yeni düzenlenmiş ödeme miktarları Yazarlara Bilgi sayfasında görülebilir.

Söz konusu değişikliği bilginize sunar, dergimize bilimsel katkılarınızın sürmesini dileriz.

Saygılarımızla,

Betül Yalçıner
TNPD YK Başkanı
Erdem Tüzün
NPA Nöroloji Editörü
Almıla Erol
NPA Psikiyatri Editörü

Nöropsikiyatri Arşivi (Arch Neuropsychiatry), Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin bilimsel yayın organıdır.


2024 Tüm Hakları Saklıdır. Türk Nöropsikiyatri Derneği