İçindekiler
İçindekiler

Editörden
Editörden

Yeşim Gülşen Parman, Işın Baral Kulaksızoğlu

Araştırma Makalesi
Ankilozan Spondilit Hastalarında Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkileri

İbrahim Eren, Mehmet Şahin, Erkan Cüre, İkbal Çivi İnanlı, Şevket Ercan Tunç, Adem Küçük

Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastaları, Kardeşleri ve Sağlıklı Kontrollerde İşitsel Olaya İlişkin Potansiyellerin Karşılaştırılması: Kontrollü Bir Çalışma

Bora Baskak, E. Tuğba Özel Kızıl, Cem Atbaşoğlu, Metehan Çiçek, Ali Kemal Göğüş

Araştırma Makalesi
Ferrans ve Powers'ın Diyaliz Hastaları İçin Yaşam Kalitesi Endeksinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Yeşim Korkut

Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizi

Aynur Özge, Fevziye Toros, Ülkü Çömelekoğlu, Hakan Kaleağası

Gözden Geçirme
Beyin Omurilik Sıvısı Analizinde Güncel Yaklaşımlar

Gözden Geçirme
Madde Bağımlılığı ve Psikoz

Kürşat Altınbaş, Ömer Saatçioğlu, Duran Çakmak