Özgün Araştırma
COVID-19 GEÇİRENLERDE DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI: ENFLAMATUVAR PREDİKTÖRLERİN ROLÜ

Esra Demiryürek, Deniz Çekiç, Kubilay İşsever, Ahmed Cihad Genç, Selcuk Yaylacı, Bekir Enes Demiryürek

Kabul Tarihi: 29 Temmuz 2021

Derleme
Bipolar Bozuklukta Psikiyatrik Eş Tanı Varlığında Tedavi

Kürşat Altınbaş

Kabul Tarihi: 27 Temmuz 2021 - DOI: 10.29399/npa.27615

Özgün Araştırma
Yapılandırılmış Psikoz-Risk Sendromları Görüşmesinin (SIPS) Türkçe versiyonu ve ön test risk zenginleştirme olarak SIPS'in kısa bir versiyonunun önerisi

Ayşegül Tonyalı, Gül Karaçetin, Arzu Kanık, Elif Ertaş, Ugur Karabağ, Öykü Umut, Oğulcan Çıray, Bedriye Özkan, Çağatay Ermiş

Kabul Tarihi: 15 Temmuz 2021

Özgün Araştırma
KINDL Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Epilepsi Modülünün Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Dilek ERGİN, Selin DEMİRBAĞ, Erhan ESER, Muzaffer POLAT, Hakan BAYDUR

Kabul Tarihi: 14 Temmuz 2021

Olgu Sunumu
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN CTLA-4 GEN DEFEKTİ İLİŞKİLİ NADİR TUTULUMU

Sahib Rovshanov, Rahşan Göçmen, Ibrahim Barışta, Deniz Çağdaş Ayvaz, Ayşegül Üner, Vedat Çilingir, İrsel Tezer , Çağman Tan, Elif Soyak Aytekin, İlhan Tezcan, Pinar Acar Özen, Aslı Tuncer

Kabul Tarihi: 11 Temmuz 2021

Research Article
Yaşlı Han Popülasyonunda Vasküler Bilişsel Bozukluğun Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Durum Ölçeğinin Değerlendirilmesinde Tekrarlanabilir Dizinin Güvenilirliği ve Geçerliliği

Chun-yang Zhang, Yi-ming Deng, Dong-mei Li, Qiu-yan Shi, Xiu-ping Yang, Yao-hui Zhao, Bin Yang, Li-gang Song, Xin Li

Kabul Tarihi: 09 Temmuz 2021

Derleme
Psikotik Bozukluklar İçin Yüksek Riskli Gruplarda Erken Dönem Müdahaleler

Gamze Erzin, Sinan Gülöksüz

Kabul Tarihi: 09 Temmuz 2021 - DOI: 10.29399/npa.27404

Olgu Sunumu
Huzursuz Bacak Sendromuna Eşlik Eden Majör Depresyon Bozukluğunda Vortioksetin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

Barış Yılbas

Kabul Tarihi: 28 Haziran 2021

Derleme
Klinik psikoz spektrumu boyunca semptomatik remisyon: Tarihsel ve kavramsal bir gözden geçirme

Tolga Binbay, Ceylan Ergül, Jim van Os

Kabul Tarihi: 24 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27701

Olgu Sunumu
Alemtuzumaba karşı ciddi ani tip aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştiren bir multipl skleroz hastasında başarılı sonuçlanan hızlı ilaç desensitizasyonu

CEYDA TUNAKAN DALGIÇ, EMİNE NİHAL METE GÖKMEN, MELİH ÖZIŞIK, MELTEM BAKLAN, NUR YÜCEYAR

Kabul Tarihi: 24 Haziran 2021

Derleme
Şizofreni ve iki uçlu bozukluğun tedavisinde ruhsal toplumsal iyileştirim çalışmaları

Mustafa Yıldız

Kabul Tarihi: 23 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27430

Derleme
ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Ayşegül Kart, Kadir Özdel, Hakan Türkçapar

Kabul Tarihi: 23 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27418

Özgün Araştırma
Şizofreni hastalarında BDNF geni Val-66-Met polimorfizminin intihar girişimi, odaklanmış dikkat ve yanıt inhibisyonu ile ilişkisi

Özlem Bolat Kaya, Hasan Kaya, Aybeniz Civan Kahve, Aslı Enez Darçın, Serçin Yalçın Çavuş, Nesrin Dilbaz

Kabul Tarihi: 14 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27647

Özgün Araştırma
BARRATT DÜRTÜSELLİK ÖLÇEĞİ-KISA TÜRKÇE VERSİYONUNUN ADOLESANLARDA PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Fatma BENK DURMUŞ, Canan YUSUFOĞLU TORLAK, Leyla Ezgi TÜĞEN, Hüseyin GÜLEÇ

Kabul Tarihi: 12 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27527

Olgu Sunumu
6q26-q27 Terminal Delesyonun Anlıksal Yetiyitimine, Beyin Malformasyonlarına Etkisi ve Genotip\Fenotip İlişkisi:Bir Olgu Sunumu

Veysel özdağ, Yaşar Tanır

Kabul Tarihi: 09 Haziran 2021

Özgün Araştırma
İdiyopatik Parkinson Hastalığı: Edirne ve İlçelerinde Yaygınlığı ve Eşlik Eden Motor Olmayan Semptomların Özelliğinin Belirlenmesi.

Sibel Guler, Ayse Caylan, Nesrin Turan, Nezih Dağdeviren

Kabul Tarihi: 08 Haziran 2021 - DOI: 10.29399/npa.27486

Özgün Araştırma
TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19 PANDEMİSİNE PSİKOLOJİK TEPKİLERİ: DAMGALANMANIN ETKİSİ

Rümeysa Taşdelen , Batuhan Ayık , Hatice Kaya , Mete Ercis , Erhan Ertekin

Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27785

Özgün Araştırma
Şizofrenide Kısa Klinik Değerlendirme Ölçeği'nin (Ş-KKDÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mustafa Yıldız, Aysel İncedere, Mehmet Buğrahan Gürcan, Emre Osman

Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27592

Derleme
Bipolar Bozukluk-Manik Dönemin Akut ve İdame Tedavisi

Murat Ilhan Atagun, Timuçin Oral

Kabul Tarihi: 26 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27411

Derleme
Şizofreni ve Bipolar Bozukluğun Tedavisinde Uyku Alanında Müdahaleler

Şakir GICA, Yavuz SELVİ

Kabul Tarihi: 25 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27467

Özgün Araştırma
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM HEAT SHOCK PROTEİN 70 DÜZEYİ

Ahmet Özaslan, Esra Güney, Özlem Gülbahar, Dicle Büyüktaşkın, Burak Arslan, Güner Melike Güveli Bozkurt

Kabul Tarihi: 23 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27652

Derleme
BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Kadir Özdel, Ayşegül Kart , Mehmet Hakan Türkçapar

Kabul Tarihi: 23 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27419

Derleme
Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tedavisinde Depo/Uzun Etkili Antipsikotikler

Halise Devrimci Ozguven, Yağmur Kır

Kabul Tarihi: 21 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27480

Derleme
İkiuçlu Depresyonun Akut ve İdame Dönem Tedavisi

Evrim Erten

Kabul Tarihi: 21 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27408

Derleme
İlk episot psikozda tedavi ilkeleri

Alp Üçok

Kabul Tarihi: 18 Mayıs 2021 - DOI: 10.29399/npa.27424

Özgün Araştırma
Otizm Spektrum Bozukluğunda Mizaç Farklılıklarının Tanı, Şiddet ve Eşlik Eden Psikiyatrik Belirtilerle İlişkisi

Beyza Birsen Yıldız , Caner Mutlu, Fevzi Tuna Ocakoğlu, Emine Bilgen Doğan, Özhan Yalçın, Raziye Dut, Gül Karaçetin

Kabul Tarihi: 20 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27830

Özgün Araştırma
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların İzleminde El yazısı Değişikliklerinin Yeri

Nusret Ayaz, Osman Celbiş, Esra Porgalı Zayman, Rıfat Karlıdağ, Bedirhan Sezer Öner

Kabul Tarihi: 16 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27666

Özgün Araştırma
SİMON GÖREVİ SIRASINDA EL HAREKETİ DİNAMİKLERİNİN FARE TAKİBİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Hatice Buket İkizoğlu, Murat Perit Çakır

Kabul Tarihi: 15 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27618

Özgün Araştırma
Kuru İğneleme, İnme Sonrası Spastisite Yönetiminde Botulinum Toksin Enjeksiyonunun Etkinliğini Artırır mı: Randomize Kontrollü Çalışma

Murat KÖSEM, Emre ATA, Figen YILMAZ

Kabul Tarihi: 08 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27733

Özgün Araştırma
İZ SÜRME TESTİ, ARTIRILMIŞ İPUÇLU HATIRLAMA TESTİ ve SAAT ÇİZME TESTİ'NİN 6-18 YAŞ TÜRK ÖRNEKLEMİ İÇİN NORM BELİRLEME ÇALIŞMASI

Hasan Gündüz, Gökçe Baykuzu Gündüz, Hilal Kaya, Özgü İnal, Hünkar Gülveren, Banu Cangöz

Kabul Tarihi: 03 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27601

Özgün Araştırma
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Periferik İnflamatuar Parametreler

Gülay Taşcı, Şüheda Kaya, Sevda Korkmaz, Murad Atmaca

Kabul Tarihi: 03 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.22739

Editöre Mektup
TÜRKİYE'DE SON ON YILDA MEDYADA BİLDİRİLEN HEKİM İNTİHARLARI

Halil İlhan Aydoğdu, Yasemin Balcı

Kabul Tarihi: 01 Nisan 2021 - DOI: 10.29399/npa.27792

Özgün Araştırma
DEHB Tanısı Alan Bireyler ve Eşlerinde Evlilik Uyumu ve Evlilik Çatışmaları

BURCU KAHVECİ ÖNCÜ, ŞENNUR TUTAREL-KIŞLAK

Kabul Tarihi: 18 Mart 2021 - DOI: 10.29399/npa.27502

Özgün Araştırma
ANOREKSİYA NERVOZA TANISI OLAN ERGENLERDE OTİZM SPEKTRUMU BELİRTİLERİNİN EŞLİK EDEN PSİKİYATRİK BELİRTİLER İLE İLİŞKİSİ

BİLGE MERVE KALAYCI, KEVSER NALBANT, DEVRİM AKDEMİR

Kabul Tarihi: 15 Mart 2021 - DOI: 10.29399/npa.27175

Özgün Araştırma
Vortioksetin'in ağrı eşiği üzerine etkisinin farelerde sıcak-plaka testi ile değerlendirilmesi

Ali İnaltekin, Yüksel Kıvrak

Kabul Tarihi: 04 Mart 2021 - DOI: 10.29399/npa.27462

Özgün Araştırma
MacArthur Tedavi için Yeterliliğin Değerlendirilmesi Aracının Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği: Şizofreni Hastalarında Yeterliliğin Bağıntıları

Özlem Erden Aki, Sertaç Ak, Emre Mutlu, A. Alp Karakaşlı, Ş. Can Gürel

Kabul Tarihi: 02 Mart 2021 - DOI: 10.29399/npa.27553

Özgün Araştırma
Ceza sorumlulukları açısından değerlendirilen olguların retrospektif incelenmesi

Şahin GÜRKAN, Kazım Cihan CAN, Hasan KAYA, Rabia Nazik YÜKSEL, Erol GÖKA

Kabul Tarihi: 25 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27548

Özgün Araştırma
BERGER HIV İLE İLGİLİ DAMGALANMA ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU'NUN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

Mevhibe İrem Yıldız, Koray Başar, Özge Karadağ Çaman, Ahmet Çağkan İnkaya

Kabul Tarihi: 23 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27299

Olgu Sunumu
SJOGREN SENDROMU VE NMOSD BİRLİKTELİĞİ OLAN HASTADA GELİŞEN HSV ENSEFALİTİ İLE TETİKLENEN ANTİ-NMDAR ENSEFALİTİ

Cansu Ayvacioglu Cagan, Rahsan Gocmen, Nazire Pinar Acar Ozen, Meryem Aslı Tuncer

Kabul Tarihi: 18 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27507

Özgün Araştırma
Hekimler acil serviste fonksiyonel nörolojik bozukluk ve somatik belirti bozukluğunu nasıl yönetiyor? bir vinyet yöntemi

Ozge Kilic, Hale Yapici-Eser, Isil Necef, Umut Altunoz, Ozgur Oztop-Cakmak, Can Aktas

Kabul Tarihi: 09 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27599

Research Article
Nöroloji Polikliniklerinde Nöropatik Ağrı Sıklığı

Can Ebru Bekircan-Kurt, Berin Inan, Onur Bulut, Ihsan Sengun, Necdet Karli, Hafize Nalan Gunes, Burcu Gokce Cokal, Selda Keskin, Tahir Yoldas, Duygu Guner Ozcanyuz, Filiz Koc, Zeynep Unluturk, Cagdas Erdogan, Burhanettin Uludağ, Cavit Boz, Melih Tutuncu, Mehmet Ali Akalin, Ozden Kamisli, Abdulcemal Ozcan, Pinar Kahraman-Koytak, Kayihan Uluc, Sevim Erdem-Ozdamar, Ersin Tan

Kabul Tarihi: 08 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27549

Özgün Araştırma
Otizm Spektrum Bozukluğu ile FOXP2, GRIN2B, KATNAL2 ve GABRA4 Genlerinin İlişkisinin Araştırılması

Sinem Yalçıntepe, Işık Görker, Selma Demir, Emine İkbal Atlı, Engin Atlı, Hilmi Tozkır, Necdet Süt, Yasemiin Özen, Damla Eker, Çisem Mail, Hazal Sezginer Güler, Drenushe Zhuri, Hakan Gürkan

Kabul Tarihi: 07 Şubat 2021 - DOI: 10.29399/npa.27407

Review Article
Michel Foucault Yaşasaydı ya da Herculine Barbin İstanbul'da

Fatih Artvinli

Kabul Tarihi: 01 Şubat 2021

Özgün Araştırma
Fetal Anomali Nedeniyle Gebeliğin Sonlandırılmasına Bağlı Yas ve İlişkili Etkenler: Bir Yıllık İzlem Çalışması

Oya Güçlü, Güliz Şenormancı, Abdullah Tüten, Koray Gök, Ömer Şenormancı

Kabul Tarihi: 25 Ocak 2021 - DOI: 10.29399/npa.25110

Özgün Araştırma
Anlamsal İşlemeye İlişkin Dille İlgili ERP Çalışmalarında N400 ve P600'ün İşlevsel Rolü: Genel Bir Bakış

Zahra Seyednozadi, Reza Pishghadam, Morteza Pishghadam

Kabul Tarihi: 11 Ocak 2021 - DOI: 10.29399/npa.27422

Özgün Araştırma
Obsesif Kompulsif Bozuklukta mevsimsel değişiklikler: prospektif klinik verilerin analizi

Ebru Altıntaş, Meryem Ozlem Kutuk, Ali Evren Tufan

Kabul Tarihi: 03 Ocak 2021 - DOI: 10.29399/npa.27205

Özgün Araştırma
Şizofreni Hastalarında Oksidatif Stres ve Malondialdehit'inTanısal Performansının İncelenmesi

Onur HURŞİTOĞLU, Fatma Özlem ORHAN, Ergül Belge KURUTAŞ, Adem DOĞANER, Hüseyin Toygun DURMUŞ, Hatice KOPAR

Kabul Tarihi: 03 Ocak 2021 - DOI: 10.29399/npa.27372

Özgün Araştırma
Amyotrofik Lateral Sklerozda ALSFRS-R Ölçeğinin Bulanık Mantık Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Gizem Gül Koç, Cansu Dağsuyu, Ali Kokangül, Filiz Koç

Kabul Tarihi: 29 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27449

Özgün Araştırma
Bilişsel ve Duygulanımsal Empati Ölçeği'nin (BDEÖ) Psikometrik Özellikleri: Türk Populasyonunda Güvenilirlik ve Faktör Analizi Çalışması

SAKIR GICA, AHSEN BUYUKAVSAR, M. SINAN IYISOY, HUSEYIN GULEC

Kabul Tarihi: 29 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27248

Özgün Araştırma
Pekiştireç Duyarlılık Ölçeğinin Türk Toplum Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülşah Balaban, Yusuf Bilge

Kabul Tarihi: 28 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27369

Olgu Sunumu
Poliomiyelit sekeli, COVID-19 ARDS sonrası iyileşmek için dezavantaj mıdır?: Olgu sunumu

Mahir Topaloğlu, Zeynep Turan, Süda Tekin, Evren Şentürk, Özden Özyemişçi Taşkıran

Kabul Tarihi: 21 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27438

Özgün Araştırma
Multipl Skleroz Hastalarında Maküler Ganglion Hücre Kompleksinin Detaylı İncelenmesi

Kemal Turgay Özbilen, Tuncay Gündüz, Selva Nur Çukurova Kartal, Nihan Aksu Ceylan, Mefküre Eraksoy, Murat Kürtüncü

Kabul Tarihi: 21 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27531

Özgün Araştırma
İki Nokta Diskriminasyon Testi Fibromiyaljinin Tanısında Yeni Bir Tanı Yöntemi midir?

oktay faysal tertemiz, nermin tepe

Kabul Tarihi: 08 Aralık 2020 - DOI: 10.29399/npa.27245

Özgün Araştırma
PARKİNSON HASTALIĞINDA SCOPA UYKU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Neşe Sönmez Kongur, Zeynep Tosun, Serhat Ozkan, Nilda Turgut, Aysun Ünal

Kabul Tarihi: 24 Kasım 2020 - DOI: 10.29399/npa.27466

Özgün Araştırma
Multipl Skleroz Bilgi Anketi'nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği

Ece Cinar, Yesim Akkoc, Funda Calis, Musa Baklaci, Ozgul Ekmekci, Ayse Nur Yuceyar

Kabul Tarihi: 09 Kasım 2020 - DOI: 10.29399/npa.25086

Research Article
Lityum tremorunun spektral analizi

Gül Yalçın-Çakmaklı, Yavuz Ayhan, M. Kâzım Yazıcı, Mehmet Demirci, Gürdal Şahin

Kabul Tarihi: 30 Eylül 2020 - DOI: 10.29399/npa.27378

Özgün Araştırma
Yeni Tanı Meme Tümörlü Hastalarda Kanser İlişkili Retinopati Varlığı

Ceyhun Sayman, Hülya Tireli, Meryem Günay Gürleyik

Kabul Tarihi: 06 Ağustos 2020 - DOI: 10.29399/npa.25097

Olgu Sunumu
Elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir alafenamid Kullanımına Bağlı Optik Nörit: Olgu Sunumu

Türkan Acar, Halil Alper Eryılmaz, Bilgehan Atılgan Acar, Ertuğrul Güçlü, Oğuz Karabay

Kabul Tarihi: 26 Temmuz 2020 - DOI: 10.29399/npa.26137

Özgün Araştırma
Enerji İçeceği ve Alkol ile Karıştırılan Enerji İçeceğinin Sıçanlarda Pentilenetrazol ile İndüklenen Nöbetler Üzerine Etkileri.

Tayfun Gözler, Tayfun Uzbay

Kabul Tarihi: 29 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.27202

Özgün Araştırma
Fibromiyalji Hastalarında Nöropatik Ağrı ve Klinik Bulgularla İlişkisi

Mazlum Serdar Akaltun, Özlem Altındağ, Ahmet Akyol, Hilal Göktürk, Ali Aydeniz, Savaş Gürsoy, Ali Gür

Kabul Tarihi: 29 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.25092

Case Report
Ailevi Transtiretin Amiloidozda Nadir Bir Başlangıç Klinik Tablosu: Lomber Spinal Stenoz

Arman Çakar, Murat Mert Atmaca, Dilcan Kotan, Hacer Durmuş, Feza Deymeer, Piraye Oflazer, Yeşim Parman

Kabul Tarihi: 03 Haziran 2020 - DOI: 10.29399/npa.26124

Özgün Araştırma
PROGRESİF BAŞLANGIÇLI MULTİPL SKLEROZ'DA ÖZÜRLÜLÜK BELİRLEYİCİLERİ

Melih Tütüncü, Mesude Tütüncü, Sabahattin Saip, Aksel Siva

Kabul Tarihi: 01 Mart 2020 - DOI: 10.29399/npa.25046

Özgün Araştırma
ERKEN DÖNEM PARKİNSON HASTALARINDA PİLATES VE ELASTİK BANTLAMA UYGULAMALARININ DENGE VE POSTÜRAL KONTROL ÜZERİNE ETKİSİ - RANDOMİZE KONTROLLÜ PİLOT ÇALIŞMA

EVRİM GÖZ, BERRİL DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU, RAİF ÇAKMUR, BİRGÜL BALCI

Kabul Tarihi: 20 Ocak 2020 - DOI: 10.29399/npa.24935

Olgu Sunumu
Gerçekten Nadir midir? Huzursuz Genital Sendromu

Miraç Ayşen Ünsal, Tuğrul Doğan

Kabul Tarihi: 30 Aralık 2019 - DOI: 10.29399/npa.24950

Özgün Araştırma
Diyabetik polinöropatili hastalarda proteasome modülator 9 genin rs14259 polimorfizmi

Celal Şalçini, Gülin Sunter, Belkis Atasever Arslan, Fatih Özen, Yağmur Özer

Kabul Tarihi: 30 Aralık 2019 - DOI: 10.29399/npa.24801

Özgün Araştırma
Migren hastalarında Baş Ağrısı Etki Testinin (HIT-6) Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği

Pınar YALINAY DİKMEN, Mumune BOZDAG, Mumin GUNES, Seda KOSAK, Bahar TASDELEN , Derya ULUDUZ, Aynur OZGE

Kabul Tarihi: 28 Aralık 2019 - DOI: 10.29399/npa.24956

Özgün Araştırma
Nöromiyelitis Optika’da Kognitif Bozukluk

Ahmet Yabalak, Burcu Altunrende, Gulsen Akman

Kabul Tarihi: 22 Kasım 2019 - DOI: 10.29399/npa.24928

Özgün Araştırma
İnmeli Hastalarda Tüm Vücut Vibrasyon Tedavisinin Üst Ekstremite Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Ilgın SADE, Çiğdem ÇEKMECE, Murat İNANIR, Nigar DURSUN

Kabul Tarihi: 21 Kasım 2019 - DOI: 10.29399/npa.24753

Özgün Araştırma
Migren Tanılı Yaşlılarda Diyet Kısıtlamasının Etkinliği

Akçay Övünç Özön, Ömer Karadaş

Kabul Tarihi: 17 Kasım 2019 - DOI: 10.29399/npa.24839

Olgu Sunumu
Parkinson Hastalığı’nda Dopamin Agonisti İlişkili Hıçkırık: Olgu Sunumu

Ahmed Serkan Emekli, Hasmet A. Hanagasi

Kabul Tarihi: 25 Ağustos 2019 - DOI: 10.29399/npa.23625

Özgün Araştırma
Multiple Sklerozda Nöropatik Ekstremite Ağrısının Değerlendirilmesi

Emre Ata, Tugba Ozsoy-Unubol, Serkan Demir

Kabul Tarihi: 21 Ağustos 2019 - DOI: 10.29399/npa.24802

Özgün Araştırma
Parkinson Hastalarında Kırılganlık:Dizabilite ve Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ile İlişkisi

Firüzan Fırat Özer, Sibel Akın, Murat Gültekin, Gözde Ertürk zararsız, Ayten Ekinci Soylu

Kabul Tarihi: 10 Ağustos 2019 - DOI: 10.29399/npa.23444