ARAŞTIRMA MAKALESİ YAZMAK:
NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ VE TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ ORTAK EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Nöropsikiyatri Arşivi’nin 60. yıl etkinlikleri kapsamında araştırma makalesi yazma üzerine bir eğitim planlanmıştır. Eğitim Psikiyatri Yayın Yönetmeni Almıla Erol tarafından tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, 13 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 20.00-21.00 arasında toplam 9 saat olacaktır. Katılımcı sayısı en fazla 12 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
İlgilenenlerin 500 sözcüğü geçmeyen kısa özgeçmişlerini almilaerol@yahoo.com ve  npa@noropsikiyatriarsivi.com adreslerine yollayarak başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2024.
Başvuru koşulları:

 • Psikiyatri, çocuk psikiyatrisi ya da nöroloji uzmanı olmak
 • Uzmanlıkta 10 yılı doldurmamış olmak
 • Bilimsel dergilerde yayınlanmış en az bir makalesi bulunmak

Not: Katılım ücreti kişi başına 2000 TL olup, başvurunun onaylanması sonrası Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin TR98 0006 7010 0000 0060 3399 97 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. Eğitimci bu eğitimi dergi ve dernek yararına karşılıksız yapmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI

 • 13 Mayıs 2024 Pazartesi… Temel ilkeler
 • 15 Mayıs 2024 Çarşamba…Başlık, özet ve anahtar sözcükler
 • 20 Mayıs 2024 Pazartesi… Giriş
 • 22 Mayıs 2024 Çarşamba…Yöntem
 • 27 Mayıs 2024 Pazartesi…  Bulgular
 • 29 Mayıs 2024 Çarşamba…Tablo ve şekiller
 • 3 Haziran 2024 Pazartesi… Tartışma
 • 5 Haziran 2024 Çarşamba…Kaynaklar
 • 10 Haziran 2024 Pazartesi…Örnek bir makalenin ele alınması