E-ISSN 1309-4866
Popüler Makaleler
Türk Hukukuna Göre Epilepsi Hastalarının Hakları
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 286-291)
DOI: 10.4274/npa.y5932
1830 kez görüntülendi
Baş Dönmesi ve Anksiyete İlişkisi: Yeni Klinik Sendromlar
(Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 66-73)
1707 kez görüntülendi
Ergenlikte Kimlik Bocalaması Belirtisi Olarak Görülen Eşcinsel Davranışlar: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 203-205)
1399 kez görüntülendi
Multipl Sklerozda FDA Onaylı İlk Oral Ajan: Fingolimod
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 64-66)
DOI: 10.4274/npa.y6427
1295 kez görüntülendi
Orta Yaştaki Kadınların Kriptojenik Düşmeleri: Bir Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
(Arch Neuropsychiatry ; : 35-39)
1208 kez görüntülendi
Madde Bağımlılığı ve Psikoz
(Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 34-40)
1203 kez görüntülendi
Dsm-5 ve Cinsel İşlev Bozuklukları
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 1-6)
DOI: 10.4274/npa.y6081
1164 kez görüntülendi
Multipl Skleroz İzlem Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Arch Neuropsychiatry ; : -)
DOI: 10.5152/npa.2016.12694
1153 kez görüntülendi
Alkol Kullanım Bozukluklarında Carbohydrate-Deficient Transferrin’in (CDT) Yoksunluk Şiddeti ile İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 184-187)
DOI: 10.4274/Npa.Y5687
1006 kez görüntülendi
Yazıcı Krampının A Tipi Botulinum Toksini ile Tedavisi
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 27-29)
DOI: 10.4274/npa.y5930
953 kez görüntülendi
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati İlişkisi
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 135-139)
906 kez görüntülendi
Cauda Equina Sendromu ve İşeme Disfonksiyonları: Mevcut Literatür Işığında Patofizyoloji ve Klinik Yaklaşım
(Arch Neuropsychiatry 2009; 46: 187-191)
903 kez görüntülendi
Anksiyete Düzeyleri Açısından Boşanmış ve Evli Anneler ile Çocuklarının İncelenmesi
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 66-70)
DOI: 10.4274/npa.y5538
892 kez görüntülendi
İnsomni Yakınması Ardında Yatan Uyku Bozuklukları; Huzursuz Bacak Sendromu ve  Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu
(Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 95-100)
864 kez görüntülendi
Hücre Membranı Antijenlerine Karşı Antikorlarla İlişkili Limbik Ensefalit
(Arch Neuropsychiatry 2007; 44: 101-107)
832 kez görüntülendi
Farklı Psikiyatrik Görünümler Sergileyen Üç Nöroakantositoz Olgusu
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 356-359)
DOI: 10.4274/npa.y5512
813 kez görüntülendi
Çalışan Ergenlerde ÖfkeBileşenleri ile Ruhsal Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 105-110)
DOI: 10.4274/npa.5337
810 kez görüntülendi
İki Uçlu Bozuklukta Silik Nörolojik Belirtiler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eştanısının Etkisi
(Arch Neuropsychiatry 2011; 48: 107-113)
DOI: 10.4274/npa.y5655
789 kez görüntülendi
Çalışanlar İçin Yaşam KalitesiÖlçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
(Arch Neuropsychiatry 2010; 47: 111-117)
DOI: 10.4274/npa.5210
784 kez görüntülendi
Posterior Kortikal Atrofi: Olgu Sunumu
(Arch Neuropsychiatry 2008; 45: 58-61)
766 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017