E-ISSN 1309-4866
Tarihten
Bir Ağacın İki Dalı: Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin Kısa Tarihi (1914-2016)
1 Department of History of Medicine and Ethics, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Bakırköy Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, İstanbul, Turkey  
3 Former Museum Coordinator, Bakırköy Mental Hospital Museum, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 364-371
DOI: 10.5152/npa.2017.17046
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Tarih, tıp tarihi, nöropsikiyatri tarihi, 20’nci yüzyıl tarihi
Özet

Amaç: Bu makalenin amacı, Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin kurumsal tarihini, dönüm noktaları ve temel faaliyetlerini incelemek ve derneğin kısa bir tarihini sunmaktır.

 

Yöntem: Öncelikle Türkiye’de psikiyatri ve nöroloji tarihi ilgili Osmanlıca ve Türkçe temel kitaplar, makaleler ve dergiler araştırılarak, bu kaynaklar içerisinde derneğin tarihini aydınlatmaya yönelik bilgiler derlenmiştir. Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti’nin kuruluş zabıtları, cemiyetin tüzüğü, yayın organı olan dergiler, kongre kitapçıkları incelenmiş, kongre ve toplantı haberleri için dönemin gazeteleri taranmıştır. Ayrıca derneğin yakın tarihiyle ilgili sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır.

 

Bulgular: Türkiye’de nöropsikiyatrinin kökenleri 19. yüzyıl ortalarına kadar gitse de, bu alandaki ilk örgüt 1914 yılında kurulan Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti’dir. Günümüzde Türk Nöropsikiyatri Derneği adıyla faaliyetlerini sürdüren örgüt, geçen yüzyıl boyunca, aylık toplantılar, konferanslar, ulusal kongreler düzenlemiş, aynı zamanda nöropsikiyatri alanında çeşitli bilimsel dergiler yayımlamıştır.

 

 

Sonuç: Türkiye’nin en eski uzmanlık derneklerinden biri olan Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye’de psikiyatri ve nörolojinin gelişip kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır. Derneğin yönetimi ve faaliyetleri uzun süre, sırasıyla üç kurumda gerçekleşmiştir: Toptaşı Bimarhanesi (1914-1925), Bakırköy Akıl Hastanesi (1925-1955) ve İ.Ü. Çapa Psikiyatri Kliniği. Çoğunlukla psikiyatristler ve nörologların yer aldığı derneğin toplantılarına nöroşirurjiyenler, psikologlar ve nöropsikologlar da katılmıştır.

 

 

Cite this article as: Artvinli F, Erkoç Ş, Kardeş F. Two Branches of the Same Tree: A Brief History of Turkish Neuropsychiatric Society (1914-2016). Arch Neuropsychiatry 2017; 54:364-371.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017