E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği (11-17 Yaş Çocuk Formu ve 6-17 Yaş Çocuklar için Ebeveyn Formu)
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey  
3 Centre for Affective Disorders, King's College London Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience London, UK  
4 Department of Psychiatry, Manisa Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
5 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Elazığ Mental Health Hospital, Elazığ Turkey  
6 Boylam Psychiatry Hospital, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 334-338
DOI: 10.5152/npa.2017.15936
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği, geçerlik ve güvenirlik
Özet

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği’nin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve depresif bozukluk tanısı alan klinik örneklem ile toplum örnekleminden oluşmuştur. 218 çocuk ve 160 ebeveyn ile çalışma yürütülmüştür. Değerlendirmede DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeğinin çocuk ve ebeveyn ölçeklerinin yanı sıra Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır.

 

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı çocuk ve ebeveyn formları için çok yüksek düzeyde bulunmuştur. Madde - toplam puan bağıntı katsayıları yüksek ve çok yüksek düzeydedir ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur. Birlikte geçerlilikte ölçeğin çocuk formunun Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği ile ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile anlamlı korelasyon gösterdiği saptanmıştır.

 

 

Sonuç: DSM-5 Düzey 2 Öfke Ölçeği’nin Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

 

 

Cite this article as: Yalın Sapmaz Ş, Özek Erkuran H, Yalın N, Önen Ö, Öztekin S, Kavurma C, Köroğlu E, Aydemir Ö. Validity and Reliability of the Turkish Version for DSM-5 Level 2 Anger Scale (Child Form for Children Aged 11-17 Years and Parent Form for Children Aged 6-17 Years). Arch Neuropsychiatry 2017; 54:334-338.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017