E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Karpal Tünel Sendromu
1 Clinic of Neurology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thorax Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey; Department of Neurology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thorax Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey.  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 307-311

0 kez okundu, 9 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, karpal tünel sendromu, sinir tuzaklanması, PSG, sinir iletim çalışması
Özet

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisidir. En sık olarak median sinirin, karpal tünel içinde basıya uğramasıyla ilişkilendirilir. Ana semptomları olan ağrı ve uyuşma özellikle geceleri kötüleştiğinden KTS hastalarında uyku bozuklukları ve  uykuda yatış pozisyonunun KTS oluşumu üzerine etkileri daha önce çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Ancak obstrüktif uyku apnesi (OUA) hastalarında KTS varlığı bildiğimiz kadarıyla ilk kez tarafımızdan çalışılmıştır. Bu çalışmadaki amacımız, OUA hastalarında KTS sıklığını belirlemek ve iki hastalık arasındaki olası nedensel ilişkiyi incelemektir.

 

Yöntem: Uyku laboratuarımıza başvuran hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. OUA tanısı  konmuş hastalar içinden KTS için yatkınlık oluşturabilecek ko-morbiditeleri (diabetes mellitus, hipotiroidi, romatizmal hastalıklar, servikal radikülopati) olmayan 80 hasta ve hastalarla yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi açısından uyumlu olan 80 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Araştrıcıların körlüğünü sağlamak açısından hastalar çalışma öncesinde klinik bilgiler ve çalışmada kullanılacak bilgiler açısından sorgulanmamıştır. Tüm hasta ve kontrollere sinir iletim çalışması uygulanmıştır . KTS tesbit edilen hastalar KTS semptomları ve tercih ettikleri yatış pozisyonları açısından sorgulanmış ve Boston KTS sorgulama ölçeği verilmiştir. 

 

Bulgular: OUA hastalarında KTS sıklığı %27,5 bulunmuştur. Yatış pozisyonu ve el gücü ile çalışmanın KTS varlığı ile bir bağlantısı bulunmamıştır.

 

 

Sonuç: OUA hastalarında KTS sıklığı genel populasyona göre çok yüksek bulunmuştur. Ancak polisomnografik ve elektrofizyolojik veriler olmadan yapılmış daha önceki çalışmaların aksine OUA hastalarında KTS varlığının biyomekanik faktörler ile bir bağlantısı bulunmamıştır. OUA’ da meydana gelen aralıklı hipokseminin KTS oluşumuna yatkınlık oluşturan ana faktör olduğunu düşünmekteyiz. İki hastalığın ortak etyopatogenezi olarak inflamasyon da suçlanabilir ancak bu faktörle ilgili karar vermek için daha ileri çalışmalar gereklidir. 

 

Cite this article as: Bilgin Topçuoğlu Ö, Oruç Ö, Saraç S, Çetintaş Afşar G, Uluç K. Carpal Tunnel Syndrome in Obstructive Sleep Apnea Patients. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:307-311.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017