E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Psikoterapi: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Üç Maymunu mu?
1 Department of Psychiatry, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
2 Clinic of Psychiatry, Nazilli State Hospital, Aydın, Turkey  
3 Department of Psychology, Adnan Menderes Univesity Faculty of Arts and Sciences, Aydın, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 301-306
DOI: 10.5152/npa.2017.13785
0 kez okundu, 4 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı hizmetleri, psikoterapi, tüketici sağlık bilgisi
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerin psikoterapiyi duyma, bilme, talep etme, önerilme, alma oranlarını saptamak, bunlara sosyodemografik değişkenlerin etkisini incelemek ve poliklinik ortamındaki ruh sağlığı hizmetlerinin genel işleyişini görmektir.

 

Yöntem: Çalışma bir devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğine başvuran 170’i kadın (%70,8), 70’i erkek (%29,2) toplam 240 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ruh sağlığı hizmetine dair bilgiler ise daha önce psikiyatri polikliniği deneyimi olan 103 (%42,9) kişiden toplanmıştır. Katılımcılara ruh sağlığı hizmeti soru formu uygulanmıştır.

 

Bulgular: Tüm katılımcıların, psikoterapi kelimesini birkaç kez (%40,83) ve büyük oranda (%44,58) basın yoluyla duydukları, bir uzmandan duyma oranının ise yalnızca %3,33 olduğu görülmektedir. Psikiyatri polikliniği deneyimi olan katılımcıların %72,8’i ilk olarak devlet hastanesinden ve %93,2’si psikiyatri uzmanından yardım alırken, psikologdan ikinci ve üçüncü sırada yardım alma oranı %17,4 olmuştur. Bu katılımcılardan hiçbirinin psikoterapi talep etmediği, yalnızca 5 kişiye (%4,86) psikoterapi önerildiği görülmektedir. Herhangi bir poliklinik başvurularında yaptıkları görüşmeyi psikoterapi olarak algılayan 20 (%19,41) kişinin sadece 7’sinin (%6,79) formda açıklanan psikoterapi tanımını okuduktan sonra aldıkları hizmetin psikoterapi olduğunu belirttikleri anlaşılmaktadır. Bu hastaların tümü ilaç ve psikoterapiyi birlikte aldıklarını belirtmiştir. Böylece toplam 240 katılımcının sadece %2,91’i tanıma uygun psikoterapi almıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları ruh sağlığı hizmetlerinin çoğunlukla psikiyatristler tarafından yürütüldüğünü, psikologların katkısının sınırlı kaldığını göstermektedir. Sonuç olarak, rutin uygulamada psikoterapi hem önerilmemekte hemde talep edilmemektedir, başvuranlar için tek seçenek ilaç tedavisidir.

 

 

Cite this article as: Dereboy Ç, Şenel H,  Şafak Öztürk C, Şakiroğlu M, Eskin M. Psychotherapy: Playing the Three Monkeys in Mental Health Service Provision? Arch Neuropsychiatry 2017; 54:301-306.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017