E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İleri Demansta Ağrı Ölçeğinin (PAINAD) Türkçe Versiyonu
1 School of Physical Therapy and Rehabilitation, Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey  
2 Division of Geriatrics, Deparment of Internal Medicine Gülhane Training and Research Hospital, Health Sciences University, Ankara, Turkey  
3 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University School of Health Sciences, Ankara, Turkey  
4 Department of Neurology, Ahi Evran Training and Research Hospital, Kırşehir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22997
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, değerlendirme, demans, ağrı, ileri demansta ağrı değerlendirme (PAINAD)
Özet

Amaç: Bu çalışma “İleri Demansta Ağrı Değerlendirme Ölçeği [Pain Assessment In Advanced Dementia (PAINAD) Scale]’nin türkçe geçerlilik ve güvenirliliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntem: Yüz altı ileri demans (İD)’lı yaşlı birey çalışmaya dahil edildi. Olguların detaylı tıbbı hikayeleri ve demografik bilgileri kaydedildi. İlk olarak, “back-translation” sonucu elde edilen PAINAD’ın türkçe versiyonu (PAINAD-TR) kullanıldı. Bu skala ile birlikte, Mini mental durum testi, klinik demans derecelendirme ölçeği ve visual analog skalası kullanıldı. Ölçümler birbirinden bağımsız iki farklı kişi tarafından 2 haftalık aralarla tekrarlandı.

 

Bulgular: Cronbach’s α katsayısı sırasıyla, test için 0,82 tekrar-test için 0,85 olarak bulunmuştur. PAINAD-TR skalasının test-tekrar test güvenilirliği için sınıf içi korelasyon katsayısı değeri 0.812, %95 güven aralığı değeri ise 0.763-0.850 idi. Ölçek üzerinde yapılan bi faktör analizinin sonuçlarına göre, 2 alanlı bir yapı kanıtlandı.

 

 

Sonuç: PAINAD-TR ölçeği iletişimi olmayan İD’li yaşlı erişkinlerde ağrı değerlendirmesi ve yönetimi için kullanılabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017