E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Kanserle İlişkili İskemik İnmenin Klinik Özellikleri
1 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22999
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kanser, iskemik inme
Özet

Serebrovasküler hastalık kanser hastalarında metastazlardan sonra ikinci en sık merkezi sinir sitemi tutulumudur. Kanserli iskemik inme hastalarında tümör hücrelerinden salınan prokoagülan maddeler, kanser tedavisi ve tümörr embolisi gibi mekanizmalarla inme geliştiği düşünülmektedir. İskemik inmeli 4020 hasta Ağustos 1997-Mayıs 2016 arasında İstanbul Tıp Fakültesi İnme Veri Bankası’na prospektif olarak kaydedilmiştir. Kanseri olan 92 ve olmayan 3928 iskemik inmeli hasta çalışmada incelenen iki grubu oluşturmuştur. Hipertansiyon, hiperlipidemi ve konjestif kalp yetersizliği kanserli iskemik inme hastalarında daha az saptanmıştır. Laküner ve arka sistem sendromu inmeleri kanserli hastalarda daha az, total anterior sirkülasyon sendromu daha fazla görülmüştür (p<0.001). Multipl teritoryel infarktlar açık veya açık olmayan dissemine intravasküler koagülopatisi (DİK) olan kanser hastalarında olmayanlara göre daha çok saptanmıştır. Başka etyolojik neden olmayan kanserli inmeli hastalar multipl teritoryal infarktlar, açık veya açık olmayan DİK ile kendini gösteren ve kötü prognozlu özgün bir inme grubu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017