E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofrenide Öfkeli Yüzlerden Algılanan Tehditle Algılanan Yüzün İşlevsel Anatomisinin İlişkisi
1 Yenimahalle Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, Ankara, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.21632
0 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, tehdit algısı, varsanılar
Özet

Amaç: Şizofreni hastalarının öfke ve korku gibi olumsuz duygulara karşı olumlu duygulara göre daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarının karşılaştıkları öfkeli yüz ifadelerine karşı hissettikleri açık tehdit algısını, değerlendirmektir. Tehdit algısının derecesinin yüzdeki öfke ifadesinin nesnel yoğunluğu ve işlevsel anatomisiyle ilişkili olup olmadığını da araştırdık.

 

Yöntem: Bir üniversite hastanesinde takip edilen DSM-IV şizofreni olgularına (N=48) ve 51 sağlıklı kontrole Cohn-Kanade İşlevsel Ünitelerle Kodlanan Duygu Dışavurum Veritabanı içinden seçilen, her biri nötr durumdan öfke duygusunun giderek belirginleştiği 6 adet yüz fotoğrafından oluşan toplam 21 öfke sekansı sunuldu. Fotoğrafların katılımcılarda ne zaman ve ne derecede tehdit algısı oluşturduğu ölçüldü. Veritabanında her resim için kayıtlı bulunan, işlevsel anatomik birimlerin öfke duygusuna katılımıyla öznel yanıtlar arasında ilişki araştırıldı.

 

Bulgular: Tüm sekanslarda hissedilen tehdit algısı miktarı vaka grubunda kontrollere göre daha yüksekti. Gruplar arasında ortalama tehdit algısı hissetme zamanı bakımından fark bulunmadı. Vaka grubunda tehdit algısı hissetme zamanıyla varsanı şiddeti arasında ters korelasyon bulundu. Vaka grubunda daha tehditkar bulunan sekanslarda, toplam duygu yoğunluğunun daha düşük olduğu saptandı. Vaka grubunda algılanan tehdit miktarı yüze öfke ifadesini veren göz ve çevresini ve üst dudağı ilgilendiren işlevsel birimlerle ilişkili bulundu.

 

 

Sonuç: Öfkeli yüz ifadeleri şizofrenide normalden daha yüksek derecede tehdit algısına neden olabilir. Bunun yanında şizofrenide daha az duygu yoğunluğu olan affektif ifadelerde dahi tehdit algısı hissetme biçiminde kendisini gösteren öfke duygusuna karşı bir duyarlılık olabilir. Bu duyarlılık özellikle öfke duygusunun göz ve üst dudakla ifadesi sırasında ortaya çıkabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017