E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Progresif Supranükleer Palsili Hastalarda Fenotipik Varyantlar
1 Department of Neurology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22771
12 kez okundu, 7 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Progresif supranükleer palsi, fenotip, vary
Özet

Amaç: Progresif supranükleer palsi (PSP) Parkinson plus sendromları içinde sık görülen hastalıktır ve doğru tanı alması geç olmaktadır. Günümüzde PSP’nin sekiz farklı alt tipi olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; PSP’li hastaların fenotipik alt tiplerini belirlemek ve eşlik eden özelliklerini ortaya koymaktır.

 

Yöntem: Çalışmaya NINDS-SPSP kriterlerine göre tanı almış PSP hastaları alındı. Hastaların başlangıç semptomları, aldıkları ilk tanı, hastalığın zaman içindeki seyri, kraniyal görüntülemeleri ve predominant klinik özelliklerinin hangi alt tip ile uyumlu olduğu yönünden değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 18 PSP hastası dahil edildi. Hastaların yarısı erkekti, yaş ortalaması 65,83 bulundu. NINDS-SPSP kriterlerine göre tüm hastalar ‘Muhtemel PSP’ olarak kabul edildi. PSP hastaları alt tiplerine göre incelendiğinde; hastaların kliniğinde beş farklı alt tipin predominant özellik olduğu belirlendi. En sık görülen alt tipin Richardson’s syndrome (PSP-RS) olduğu saptandı.

 

 

Sonuç: PSP’nin fenotiplere göre sınıflandırılması, klinik sunum çeşitliliğinin farkındalığını ve buna bağlı olarak klinik tanı hassasiyetini artırabilir.

 

Cite this article as: Gültekin M. Phenotypic Variants of Patients with Progressive Supranuclear Palsy. Arch Neuropsychiatry 2017; DOI: 10.5152/npa.2017.22771

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017