E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Allodini Varlığının Migren Hastalarında Allodini Semptom Anketi Tükçe Versiyonu (ASC/T) ile Saptanması: Geçerlilik ve Tutarlılık Çalışması
1 Clinic of Neurology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Biostatistics, Düzce University School of Medicine, Düzce, Turkey  
4 Department of Educational Sciences, Boğaziçi University School of Education, İstanbul, Turkey  
5 Department of Neurology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 260-266
DOI: 10.5152/npa.2016.15953
99 kez okundu, 30 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Migren, kutanöz allodini, anket, geçerlilik
Özet

Amaç: Kutanöz allodini migrende santral sensitizasyonun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Altın standart kantitatif duysal test olmasına rağmen, migren hastalarında allodini araştırılması için geliştirilmiş çok sayıda anket bulunmaktadır.  Bu çalışmada 12 madde içeren allodini semptom anketinin (ASC) Türkçeye uyarlanması ile ilk Türkçe geçerliliği gösterilmiş anketin geliştirilmesi ve ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlandı.  

 

Yöntem: Çalışmanın birinci aşaması anketin Türkçe’ye çevirisi ve kültürel adaptasyonunu içermektedir. İkinci aşamada, geliştirilen Türkçe anket Uluslarası Başağrısı Cemiyeti Başağrısı Sınıflandırması-3 beta (ICHD-3 beta)’ya göre tanı almış 344 epizodik ve kronik migren hastasına uygulandı. 

 

Bulgular: Toplam anket skoru test-tekrar test değerlendirmesinde mükemmel güvenilirlik gösterdi (r=0,821). Anketin içsel tutarlılığı Kronbach Alfa Değeri ile değerlendirildi ve kabul edilebilir tutarlılık gösterdi (Anket Kronbach Alfa değeri: 0,767). Veri analizleri ankette bulunan 10 maddenin allodinik bireylerin tespit edilmesinde yeterli olduğunu gösterdi. Kutanöz allodini 218 migren hastasında (%63,4) saptandı. Allodini auralı migren hastalarında (p=0,008) ve kadınlarda daha sıktı (p<0,001). Çoklu lojistik regresyon analizinde kadın cinsiyet, aura varlığı, uzun başağrısı süresi ve sık atak sayısının kutanöz allodini varlığının başlıca belirleyicileri olduğu gösterildi. 

 

 

Sonuç: Allodininin migrende sık görülmesi ve klinik açıdan önemli olması nedeniyle geçerliliği gösterilmiş bir Türkçe allodini anketi bulunmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmada ASC-Türkçe versiyonunun geçerliliği ve migren hastalarında allodinin saptanmasında uygun bir anket olduğu gösterilmiştir.  

 

Cite this article as: Yalın OÖ, Uludüz D, Sungur MA, Sart H, Özge A. Identification of Allodynic Migraine Patients with the Turkish Version of the Allodynia Symptom Checklist: Reliability and Consistency Study. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:260-266.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017