E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-10) Geçerlilik ve Güvenilirliği
1 Department of Nursing, Cumhuriyet University Health Sciences Faculty, Sivas, Turkey  
2 Cumhuriyet University Hospital, School of Medicine, Sivas, Turkey  
3 İstanbul Bilim University, Florence Nightingale High School Nursing, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 239-243
DOI: 10.5152/npa.2016.13809
98 kez okundu, 47 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Epilepsi yaşam kalitesi ölçeği-31 Türkçe versiyonu, epilepsi, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, epilepsili bireylerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesi boyutlarını inceleyen özet bir ölçek geliştirmektir.

 

Yöntem: Çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvuran 148 yetişkin epileptik hasta üzerinde yapılmıştır. Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi-31 Ölçeği (QOLIE-31)’nden daha kısa bir tarama aracı olan Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi-10 Ölçeği (QOLIE-10) türetilmiştir.

 

Bulgular: Toplam on maddelik QOLIE-10 Ölçeği, genel sağlık ve epilepsiye özgü maddeleri içeren toplam üç alt boyuttan oluşmuştur. Bunlar; Epilepsinin Etkileri (hafıza, fiziksel etkiler ve ilaçların mental durum üzerine etkileri), Mental Sağlık (enerji, depresyon, genel yaşam kalitesi) ve Rol Fonksiyonu (nöbetle ilgili kaygılar, çalışma hayatı, araba kullanma, sosyal sınırlılıklar) alt boyutlarıdır. QOLIE-10’un iç tutarlılığı (Cronbach’s α) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve QOLIE-10 Ölçeği arasındaki ilişki oldukça yüksekti. QOLIE-10 ve NSP’nin boyutları (emosyonel tepkiler,enerji, fiziksel hareketlilik ve sosyal izolasyon) arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur.

 

Sonuç: QOLIE-10, Türkiye toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak değerlendirilmektedir. Hastalık sürecinin epilepsili hastalar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bu ölçeği sağlık çalışanlarının rutin olarak kullanmaları önerilmektedir.

 

 

Cite this article as: Mollaoğlu M, Mollaoğlu M, Durna D. Validity and Reliability of the Quality of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10) For Turkey. Arch Neuropsychiatry 2017; 54:239-243.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017