E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Uzun Süreli Ayık Esrar Bağımlılarında Dürtüsellik, Heyecan Arayışı ve Karar Verme
1 Department of Psychiatry, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Nazilli State Hospital, Aydın, Turkey  
3 Department of Psychiatry, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19304
92 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Esrar, karar verme, heyecan arayışı, dürtüsellik, ayıklık
Özet

Amaç: Uzun süreli ayık esrar kullanıcılarında nörobilişsel işlevlerin farklı alanlarını değerlendirmiş çalışmalar olmasına karşın, dürtüselliği değerlendiren az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, ayıklığı en az bir aydır devam eden esrar bağımlısı hastalarda dürtüsellik ve heyecan arama özelliklerinin ve karar-verme sürecinin değerlendirilmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya en az 1 aydır esrar kullanmayan 30 esrar bağımlısı hasta (EBH) ve 30 sağlıklı kontrol alındı. Tüm katılımcılar erkekti ve iki grup yaş ve eğitim süresi açısından eşleştirildi.

 

Bulgular: Iowa Kumar Testi (IKT) değerlendirmesi sonucunda, IKT performansında blok etkileşimi açısından anlamlılık gösteren grup (EB karşın kontrol) saptanmadı (p=0.680). EBH grubunda Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11) toplam (p=0.006), BDÖ-11 plan yapmama ve Zuckerman Yenilik Arama Ölçeği’nin deneyim arama alt ölçeği (p=0.001) puanları kontrollerden anlamlı derecede daha yüksekti. 

 

Sonuç: Bu araştırma uzun süreli ayık EBH’lerde karar-verme, öz­bildirime dayalı dürtüsellik ve heyecan aramanın değerlendirildiği ilk çalışmadır. Bulgularımız EBH’de hem öz bildirime dayalı dürtüselliğin hem de deneyim aramanın yapısal bir özellik olabileceğini, ancak karar verme eksiklikleri için olmadığını düşündürmektedir. Bu yaklaşım yüksek dürtüsellik ve heyecan arama özelliklerinin tek başlarına olmaktan ziyade birlikte bulunmalarının bağımlılığa yol açabildiği hipoteziyle de uyumludur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017