E-ISSN 1309-4866
Derleme
Majör Depresif Bozukluk İçin Önerilen Biyobelirleyiciler
1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19482
112 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, biyobelirleyiciler, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, sitokin, genetik, beyin görüntüleme
Özet

Günümüzde depresyonun tanısı büyük oranda klinik muayeneye ve çeşitli semptomların öznel olarak değerlendirilmesine bağlıdır.  Bugün için majör depresif bozukluk (MDB) tanısında kullanılabilecek girişimsel olmayan, nicel bir test yoktur.  MDB’de tanının yanı sıra, tedavi seçiminde ve tedaviye cevabı tahmin etmede yol gösterebilecek  biyobelirleyicilerin (biyomarker) bulunması yararlı olacaktır. Bu makalede MDB’de biyobelirleyici olarak kullanılabileceği önerilmekte olan büyüme faktörleri, sitokinler ve diğer iltihabi belirleyiciler, oksidatif stres belirleyicileri, endokrin belirleyiciler, enerji dengesi hormonları, genetik ve  epigenetik özellikler ve görüntüleme bulgularının gözden geçirilmesi ve bu bulguların MDB’nin patofizyolojisi, tedaviye yanıtın tahmini, hastalığın şiddeti ve alt tiplerinin belirlenmesi konusunda katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunların içinde beyin kaynaklı nörotrofik faktör, hipotalamo-pitüiter-adrenal eksen, sitokin ve görüntüleme bulgularının depresyonda hem belirleyici olarak ele alınma bakımından güçlü adaylar olduğu, hem de MDB’nin biyolojik etiyolojisinin anlaşılmasında çok önemli bilgiler sağladığı söylenebilir. Bulgular henüz yetersiz olmasına karşın, epigenetik çalışmaların sonuçlarının da MDB’nin belirleyicileri konusuna çok önemli katkılar sunacağını düşünmekteyiz. MDB’de kullanılabilecek biyobelirleyicilerin bulunması hastalığın tanısı, erken dönemlerindeki tedavi seçimi ve hastalığın gidişatının tahminini kolaylaştıracak bir ilerleme olacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017