E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı’nın Tedavi Motivasyonu, Ayıklık ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Motivasyonel ve Bireysel Görüşme ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1 Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye  
2 Memorial Antalya Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Antalya, Türkiye  
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19440
107 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Denetimli serbestlik, madde bağımlılığı, motivasyonel görüşme
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığı Madde Bağımlılığı Tedavi Usulleri Komisyonu tarafından hazırlanan Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı’nın (DSBP) etkililiğini değerlendirmektir.

 

Yöntem: Örneklem, 2010 yılı Şubat ayında, denetimli serbestlik müdürlüklerinden, … Üniversitesi’ne yönlendirilen olgulardan oluştu. 18 yaş üstü, okuryazar olgulardan SCID-I ölçütlerine göre madde bağımlılığı kriterlerini karşılayanlar veya idrarda madde pozitifliği saptananlar çalışmaya dahil edildi. Olgular, ardışık sıra ile üç farklı tedavi koluna ayrıldı; DSBP (s=28), Motivasyonel görüşme (MG; s=30),  Bireysel görüşme  (BG; s=30). Tedavilerin etkililiği; Durumluk Kaygı Envanteri, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu, Tedavi Motivasyonu Anketi, maddeyi bırakmaya verilen önem, hazır olma ve aşerme düzeylerini ölçen görsel analog ve likert tipi formlar ve iki haftada bir yapılan idrar toksikolojik analizleriyle değerlendirildi.

 

Bulgular: DSBP, maddeyi bırakmaya hazır olma düzeyini artırdı. MG, maddeyi bırakmaya verilen önemi ve hazır olma düzeyini artırdı, aşerme sıklık ve şiddetini azalttı. BG ruhsal ve fiziksel durumda iyileşme; tedaviye güvende ve maddeyi bırakmaya hazır olma düzeyinde artış; anksiyete düzeyi, aşerme şiddet, sıklık ve süresinde azalmaya neden oldu. Her üç grupta da bağımlılık yapıcı madde pozitif idrar verme oranında azalma saptandı.

 

 

Sonuç: DSBP, bağımlılık tedavi merkezlerine yönlendirilecek kişilerin yalnızca maddeyi bırakmaya hazır olma düzeylerini arttırabilmesi nedeniyle MG ve BG’ye kıyasla eksikleri olan bir program olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017