E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Gelişimsel Dil Gecikmesi Tanısı Olan Çocukların Dil Özelliklerinin ve Otizm Spektrum Belirtilerinin Kontrollerle Karşılaştırılması
1 Nevşehir Devlet Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği, Nevşehir, Türkiye  
2 Nevşehir Devlet Hastanesi, Çocuk Gelişim Polikliniği, Nevşehir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19407
113 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alıcı dil, gelişimsel dil gecikmesi, ifade edici dil, otizm spektrum bozukluğu
Özet

Amaç: Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişiminde dil ve iletişimin önemi çok büyüktür. Hem otizm spektrum bozukluğu (OSB) hem de gelişimsel dil gecikmesi (GDG) olan çocukların ilk yakınması konuşmada gecikme olmaktadır. Bu çalışmada OSB ve GDG tanılı çocukların dil profillerini ve otistik belirtilerini incelemek ve kontrollerle karşılaştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 48-72 ay arasında; OSB tanısı konulan 26 çocuk; dil gelişiminde gecikme olan 43 çocuk ve sağlıklı 47 çocuk dahil edilmiştir. Dil becerilerini ölçmek için Türkçe erken dil gelişim testi, otizm belirtilerini değerlendirmek için sosyal iletişim ölçeği kullanılmıştır.

 

Bulgular: Olgu ve kontrollerin sosoyodemografik özellikleri farksızdır. Gruplar, otizm spektrum belirtileri, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri açısından karşılaştırıldığında tüm alanlarda gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Hem OSB tanısı olan çocukların hem de GDG tanısı olan çocukların otizm spektrum belirtileri kontrollerle kıyaslandığında daha fazladır.

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları OSB ve GDG grubunun farklı gelişimsel dil özellikleri taşıdıklarını; OSB tanısı olanların güçlüklerinin daha çok alıcı dil açısından olduğunu ve GDG tanısı olanları ise ifade edici dil alanında daha fazla güçlüklerinin olduğunu göstermiştir. GDG tanısı olanların kontrollere göre daha fazla otistik belirtiler göstermesi; dil gelişimi ile otistik belirtiler arasında ilişki olduğunu ve tedavide dil eğitiminin büyük önemi olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017