E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Göz Tutulumu Olan Behçet Hastalığında Bilişsel İşlevler ve Sessiz Nörolojik Bulgular
1 Department of Neurology, Bakırköy Research and Training Hospital for Neurologic and Psychiatric Disease, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul Üniversity Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19406
99 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, bilişsel bozukluk, baş ağrısı, nöropsikoloji, üveit
Özet

Amaç: Behçet Hastalığında bilişsel işlev bozukluğunu bildiren çeşitli araştırmalar mevcuttur. Bu çalışmada göz tutulumu olan Behçet hastalarında sessiz nörolojik bulgularla birlikte davranışsal ve nöropsikolojik bozuklukların varlığını araştırmayı amaçladık.

 

Yöntem: Hastalıklarının aktif fazında olmayan göz tutulumlu 30 Behçet hastasının ayrıntılı nörolojik değerlendirmesi ve manyetik rezonans (MR) görüntülemeleri yapıldı. Nöropsikolojik testler uygulanarak demografik olarak benzer 20 sağlıklı kontrolle test performansları karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Hastaların nörolojik bulguları sıklık sırasına göre baş ağrısı (%56,6), pirimidal bulgular (%13,3), davranışsal değişiklikler (%3,3) ve duysal yakınmalardı (%3,3). Dört olgunun T2/FLAIR MR kesitlerinde ak maddede hiperintens non spesifik lezyonlar mevcuttu. On dört olguda (%46) saptanan bozulmuş bilişsel işlevler şunlardı: Sözel bellek (anlık bellek p=0,000, maksimum öğrenme kapasitesi, tekrar etme sayısı, toplam öğrenme kapasitesi, hatırlama), sözel olmayan bellek (anlık bellek, hatırlama), mantıksal bellek (anlık bellek, hatırlama), yönetici işlevler (saat çizme testi, Stroop test, sözel akıcılık testi), (p<0,05). Behcet hastalarının Standardize Minimental Test ve saat çizme test skorları kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü. Dikkat eksikliği saptanmadı. Behçet hastalarının depresyon skorları kontrol grubundan yüksek bulundu ancak anksiyete skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

 

Sonuç: Belirgin nörolojik bulguları olmayan göz tutulumlu Behçet hastalarında özellikle bellek ve yürütücü işlevlerin etkilendiği nöropsikolojik bozukluklar, subkortikal MR lezyonları ve baş ağrısı görülebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017