E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Idiopatik Parkinson Hastalarında Görülen Uyku Bozukluklarının Tanısında Uyku Değerlendirme Ölçekleri ve Serum Melatonin Düzeyleri
1 Department of Neurology, İzmir TepecikTraining and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19367
116 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, melatonin, Pittsburg uyku kalitesi indeksi, Eppworth uykululuk ölçeği, uyku bozuklukları
Özet

Amaç: İdiopatik Parkinson hastalığında (PH) uykuyu başlatmakta zorluk, uyku süresinde kısalma, sık uyanma ve artmış gündüz uykululuğu gibi uyku bozuklukları en sık görülen non-motor semptomlar arasındadır. Ancak, hastalar genellikle bu yakınmaları motor şikayetleri kadar önemli görmez ve dile getirmezler. Bu çalışmada Parkinson hastalarındaki gizli uyku bozukluklarının uyku değerlendirme ölçekleri kullanılarak araştırılması ve bu testler ile gece uykusu sırasında bakılan serum melatonin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Hareket hastalıkları polikliniğinde kayıtlı, 50 yaşın üstündeki toplam 40 (19, kadın) Parkinson hastası ile yaş ve cinsiyet açısından denk, 40 sağlıklı kontrol bireyi (20, kadın) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm bireyler Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI) ve Eppworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) ile değerlendirilmiştir.  Tüm bireylerden gece uyku sırasında 00:00 ve 05:00’te iki kez kan örneği alınarak serum melatonin düzeyleri ölçülmüştür. İki grup, demografik veriler, uyku değerlendirme ölçekleri ve serum melatonin düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Parkinson hastalarının PUKİ ve EUÖ puanları kontrol bireylerine kıyasla anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0.001). Her ne kadar Parkinson hastalarında gece iki farklı saatte bakılan serum melatonin düzeyleri kontrollere göre daha düşük bulunmuş olsa da, bu farklılıklar istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Hasta grubunda PUKİ puanları ile serum melatonin düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Öte yandan, hastaların EUÖ puanları ile 00:00’da değil ama 05:00’te ölçülen serum melatonin düzeyleri arasında anlamlı fakat zayıf bir ilişki (r=-0.353, p=0.025) bulunmuştur.

 

Sonuç: Parkinson hastalarındaki gizli kalmış uyku bozukluklarının tanısında PUKI ve EUÖ gibi uyku değerlendirme ölçekleri faydalı olabilir; ancak, serum melatonin düzeyleri tek başına yeterli değildir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017