E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofrenide Duygu Tanıma Bozuklukları ve Düşünce Bozuklukları Arasında Bir İlişki var mıdır?
1 Department of Neuroscience, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neuroscience, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19277
95 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, duygu tanıma, düşünce bozuklukları
Özet

Amaç: Birçok şizofreni hastası, duygu algılamada zorlanmakta ve aynı zamanda düşünce bozuklukları da yaşamaktadırlar. Şizofreninin bu iki temel bozukluk alanı arasında bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada duygu algılama alanındaki bozukluklar ve düşünce bozuklukları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

Yöntem: 53 şizofreni hastası ve 38 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Duygu tanıma bozuklukları ve düşünce bozukluklarının incelenmesi için Pensilvanya Üniversitesi Bilgisayarlı Nöropsikolojik Test Bataryası içinde yer alan Duygu Bataryası ve Düşünce Dil İndeksi kullanılmıştır.

 

Bulgular: İstatistiksel analizler, şizofreni hastaların sağlıklı kontrollere göre mutlu, üzgün, kızgın, korkmuş ve nötr yüz ifadelerini tanımada daha başarısız olduğunu ve bu duygu ifadelerini daha fazla yanlış yorumladıklarını göstermektedir. Şizofreni hastalarındaki negatif ve dezorganizasyon belirti şiddetinin, negatif duyguları (kızgınlık, korku gibi) tanıma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak, şizofreni hastalarındaki düşünce dezorganizayonun pozitif duyguları (mutlu) yanlış tanıma ile bağlantılı olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Şizofreni hastalarındaki duygu algılama bozukluklarının düşünce bozuklukları ile bağlantılı olabileceği ve pozitif duyguların yanlış tanınması ve yorumlanmasının dezorganize düşüncenin ortaya çıkmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017