E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Aylık Pulse Metilprednizolon Tedavisi Sekonder Progresif Multipl Sklerozda Kalıcı Progresyonu Önlemede Etkilidir
1 Department of Neurology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
3 Clinic of Neurology, Uşak State Hospital, Uşak, Turkey  
4 Dokuz Eylül University School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19339
106 kez okundu, 0 kez indirildi

Özet

Amaç: Sekonder progresif multipl skleroz (SPMS) atakların eşlik ettiği ya da etmediği engelliliğin devam ettiği faz olarak tanımlanmıştır. Aylık metilprednizolon pulse tedavisi sekonder progresif fazda kullanılabilir. Bu çalışmada amacımız; SPMS’te pulse steroid tedavisinin etkinliğini MRG ve klinik parametreler temelinde göstermektir.

 

Yöntem: Bu çalışma çok merkezli, kör ve prospektif olarak planlanmıştır. Çalışmaya EDSS skoru 3 ya da daha fazla olan, azatiopürin, interferon ya da glatiramer asetat kullanan ya da bunlardan herhangi birini kullanmayan SPMS hastaları alındı. Hastalara 24 ay boyunca ayda 1 defa olmak üzere 1 gr/gün İVMP verildi. EDSS skoru, MRG bulguları ve yaşam kalitesi ve yanetkiler değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 97 SPMS hastası alındı. Bazal MRG, 2 yıl sonraki MRG ile karşılaştırıldığında; yeni/büyüyen lezyon, contrast tutan lezyon ve spinal lezyon sayısında anlamlı azalma olduğu görüldü. 2.yılın sonunda EDSS skorlarının stabil kaldığı görüldü. Ayrıca aylık yüksek doz IVMP’nin atak sayısında azalma sağladığı gösterilmiştir.

 

 

Sonuç: Bu çalışma, SPMS’in doğal seyri olarak kabul edilen progresyonu az da olsa geri döndürebilen bu tedavi seçeneğinin, gözardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017