E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Eş zamanlı Kronik Migren ve Temporomandibular Bozuklukları Bulunan Hastalarda OnabotulinumtoxinA Tedavisinin Değerlendirilmesi
1 Department of Neurology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Maxillofacial Surgery, İstanbul University İstanbul School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
4 Department of Neurology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Neurology, Private Practice, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19257
103 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular bozukluklar, başağrısı, onabotulinumtoxinA, kronik migren
Özet

Amaç: Migren ve temporomandibular bozukluklar (TMB), her ikisi de yaygın hastalıklardır ve TMB migren progresyonunda risk faktörü olarak bildirilmiştir. OnabotulinumtoxinA kronik migren (KM) tedavisinde kullanılır ve ayrıca TMB tedavisinde de potansiyel rolü vardır. Bu çalışmada TMB olan ve olmayan KM hastalarında onabotulinumtoxinA tedavisinin etkinliğini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, tıbbı kayıtlarına göre dahil edilme ve takip kriterlerini dolduran 30 KM’li hasta (yaş aralığı: 18-65 yaş) incelendi. PREEMPT enjeksiyon protokolü referans alındı ve dahil edilen hastalara baş/boyun kaslarındaki 31 spesifik noktaya 155-195 U sabit doz onabotulinumtoxinA uygulandı. Tüm hastalarda başlangıç ve 12 hafta sonra olmak üzere 2 tedavi siklüsü değerlendirildi. Rutin olarak tedaviden 1 ay önce ve tedaviyi takiben 6 ay boyunca eksiksiz doldurulan başağrısı günlükleri değerlendirildi. TMB/bruksizmi olan ve olmayan KM hastalarında onabotulinumtoxinA tedavisinin etkinliği karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Alınan 30 kadın hastanın 17’sinde eşlik eden TMB vardı. Yirmidördüncü haftada, ortalama migrenli gün sıklığı, başlangıç ile karşılaştırıldığında gerek TMB olan gerekse olmayan grupta anlamlı derecede yararlanma vardı (p<0.001). Ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 

 

 

Sonuç: OnabotulinumtoxinA, KM’de etkili ve güvenli bir tedavidir. İlacın etkinliğinin TMB olan ve olmayan KM’de benzer görünmesi, komorbiditenin onabotulinumtoxinA tedavisine cevapta rolü olmadığını düşündürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017