E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Üstün Yetenekli Çocuklarda ve Normal Zeka Düzeyindeki Sağlıklı Çocuklarda Aile İşlevleri, Duygusal ve Davranışsal Özelliklerin Karşılaştırılması
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Acil Servis, İzmir, Türkiye  
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/NPA.2017.12731
91 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli çocuk, yaşam kalitesi, aile işlevselliği, depresyon, sosyal- emosyonel- davranışsal sorunlar
Özet

Amaç: Bu çalışmada, üstün yetenekli çocuklar (ÜYÇ) ve normal zekaya sahip çocukların yaşam kalitelerini, sosyal, emosyonel, davranışsal, ruhsal sorun alanlarını ve aile işlevselliklerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Çalışmaya 9-18 yaş aralığında 49 ÜYÇ ve 56 sağlıklı normal zekaya sahip çocuk katılmıştır. Tüm olgulara; Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu, Çocuklar İçin Depresyon Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Tüm olgular; Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Güçler ve Güçlükler Anketi Ergen Formu doldurmuştur. Tüm ebeveynler; Aile Değerlendirme Ölçeği, Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formu doldurmuştur.

 

Bulgular: ÜYÇ; normal zekaya sahip çocuklara göre, kendilerinde, daha fazla dikkat eksikliği ve hareketlilik tanımlamış; sosyal işlevselliklerini daha düşük belirtmiş ve fiziksel sağlık durumlarını daha kötü algılamışlardır. Üstün yetenekli erkeklerin, üstün yetenekli kızlara göre daha fazla depresif belirtilere sahip oldukları saptanmıştır. Normal zekaya sahip erkek çocukların ebeveynleri, üstün yetenekli erkek çocukların ebeveynlerine göre, çocuklarında daha düşük okul işlevselliği belirtmişlerdir. Kızlarda, olgu ve karşılaştırma grubu arasında böyle bir farklılık belirlenmemiştir.

 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen tüm bulgular ÜYÇ’nin ruh sağlığı açısından risk altında olduklarını düşündürmektedir. Bu açıdan üstün zekalı çocukların ileride, biyopsikososyal açıdan sağlıklı yetişkinler haline getirilebilmesi için, bu durumun erken yaşlarda belirlenebilmesi, uygun eğitim alabilmesi, duygusal ihtiyaçlarına rehberlik verilmesi, ebeveyn ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017