E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Guillain-Barre Sendromu ve Varyantları: Klinik Seyir ve Prognostik Faktörler
1 Department of Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.18091
96 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre sendromu, intravenöz immunglobulin, prognoz
Özet

Amaç: Üçüncü basamak hastaneye başvuran popülasyonda, Guillain-Barre sendromu (GBS) ve varyantlarının, sıklık, klinik özellikleri, tıbbi tedavi seçenekleri ve son fonksiyonel durumlarını incelemeyi amaçladık.

 

Yöntem: 1998-2013 yılları arasında akut enflamatuvar polinöropati tanısı alan tüm hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak tarandı. Demografik, klinik ve laboratuvar bilgileri, tedavi seçenekleri ve düzelme oranları toplandı.

 

Bulgular: Toplam 183 hasta çalışma kriterlerini karşıladı. Alttipler, tipik demiyelinizan form (n=102, %79,1), akut motor duysal aksonal (n=11, %8,5), akut motor aksonal (n=10, %7,8), Miller-Fisher sendromu (n=5, %3,9), saf duysal tip (n=1, %0,8) şeklindeydi. Tedavi seçenek bilgilerine 70 hastada ulaşılabildi. Hastaların çoğu intravenöz immunoglobulin (IVIG) veya IVIG ve metilprednizolon kullanmıştı. Bir hasta ölmüş, sekiz hastada iyileşme olmamıştı ve diğerlerinde iyileşme olmuştu.

 

Sonuç: Farklı tedavi seçenekleri arasında fark görülmemiş olmakla birlikte metilprednizolon kullanan hastalarda yetersiz yanıt nedeniyle IVIG gereksinimi dikkat çekti. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017