E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Kavum Vergae, Yatkınlık ve Steroid Kullanımı: Sistemik Lupus Eritematozus Olgusunda Manik Dönem, Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Cizre Devlet Hastanesi, Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şırnak, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.18129
133 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, kavum vergae, kortikosteroid, manik epizod
Özet

Sistemik lupus eritematozus (SLE) kronik, sebebi bilinmeyen, birçok organ ve sistemi tutan otoimmün bir bağ doku hastalığıdır. SLE’de organik olan ve olmayan nedenlere bağlı olarak psikiyatrik belirti ve bozukluklar görülebilmektedir. Bu tablolar arasında deliryum, anksiyete bozuklukları, bilişsel bozukluklar, duygudurum bozuklukları ve psikotik bozukluklar yer almaktadır. Etiyolojideki en sık nedenin kortikosteroid kullanımı olduğu düşünülmekle birlikte santral sinir sistemi tutulumu ve inflamatuar süreçlerin de psikiyatrik tabloların oluşumunda etkin rolü bulunmaktadır.  Diğer yandan beynin yapısal anomalilerinde psikotik ve manik belirtilere artmış bir yatkınlık bulunmaktadır. Duygudurum düzenlenmesinde temel rolü olan anatomik bölgelerle yakın ilişkisi olan kavum vergae anomalisi bu yatkınlık zemininde manik belirtilerin ortaya çıkışını kolaylaştırabilir. Bu olgu sunumunda bir yıldır SLE tanısı olan ve kavum vergae anomalisi saptanan bir olguda deliryum sonrasında başlayan manik dönem sunulmaktadır. Manik dönemin olası etkenleri olarak yapısal anomalinin yatkınlık oluşturucu etkisi, araya giren enfeksiyon ve kortikosteroid tedavisi tartışılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017