E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu.
İki Yeni Olgu Sunumuyla Uzun Süre Takip Edilen Clippers Sendromu
1 Department of Neurology, İnonu University School of medicine, Malatya, Turkey  
2 Department of Radiology, İnonu University School of medicine, Malatya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.22732
118 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: CLİPPERS sendromu, beyinsapı, immünsüpresif tedavi, kortikosteroidler
Özet

CLİPPERS sendromu merkezi sinir sisteminin inflamatuvar bir hastalığıdır. Patofizyolojisi bilinmemektedir. Hastalık pons, bulbus ve serebelluma lokalize karakteristik radyolojik lezyonlara sahiptir. İki yeni olguyla CLİPPERS sendromunu gözden geçirmeyi planladık. 35 yaşında bayan hasta 2 aydır devam eden ilerleyici çift görme, baş dönmesi, yürüyüş ataksisi, bulantı ve kusma şikayetleri ile geldi. İkinci vaka 3 aydır devam eden baş dönmesi, baş ağrısı ve yürüyüş ataksisi şikayetleri ile gelen 40 yaşında Iraklı erkek hastaydı. CLİPPERS tanısı ilk vakada pons ve bulbusta, ikinci vakada ise serebellumda punktat, nodüler kontrastlanan tipik lezyonlarla ve tanı kriterleri ile konuldu. Hastalarımız steroid tedavisine iyi yanıt verdiler ve 2 yıl boyunca nüks gözlenmedi. CLİPPERS sendromu karakteristik radyolojik bulguları olan nadir bir otoimmün hastalıktır. Uzun dönem immünsu,presif tedavi gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Nöropskiyatri Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017