E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
İdiyopatik Parkinson Hastalığında Motor ve Non-motor Semptomlar ve Yaşam Kalitesine Etkileri
1 Department of Neurology, Bezmialem Vakıf University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 143-148
DOI: 10.5152/npa.2016.12758
171 kez okundu, 103 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, motor semptomlar, non-motor semptomlar, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışmada; İdiyopatik Parkinson Hastalığında (İPH) motor ve non-motor semptomların birlikte sorgulanması ve var olan semptomların yaşam kalitesine ne düzeyde etki ettiğinin hastanın kendi ifadesine göre belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: İPH tanısıyla takip edilen ve kognitif yakınması bulunmayan hastaların sosyo-demografik ve klinik özellikleri, medikal tedavileri ile Modifiye Hoehn-Yahr Ölçeği (mH&Y) skorları kaydedildi. Tüm hastalarda 20 farklı motor ve non-motor belirti sorgulandı ve hastadan bu semptomların yaşam kalitesini ne kadar etkilediğini puanlaması istendi. Hastalar, hastalık süresi 5 yıl ve altı olanlar Grup 1, 5 yılın üzerinde olanlar ise grup 2 olarak ayrıldı.  Gruplar arasında sosyodemografik ve klinik özellikler, var olan semptomlar ile bu semptomların yaşam kalitesine etkileri sıralanarak karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: Beş yıl ve altı hastalık süreye sahip 63 hasta, 5 yıl üzerinde süreye sahip ise 37 hasta bulunmaktaydı. Bu iki grup arasında sosyodemografik özellikler ile mH&Y skorları istatistiksel farklılık göstermedi. Her iki grupta en sık görülen motor semptomlar tremor ve bradikinezi iken, ağrı-kramp, konstipasyon ve gün içi aşırı uyuma yine her iki grupta en sık görülen non-motor semptomlardı.  Yine tüm hastalarda en çok rahatsız edici semptomlar tremor ve bradikinezi iken, daha az sıklıkta görülen sık idrara çıkma/kaçırma yaşam kalitesini en çok bozan non-motor semptomdu. Sık görülen non-motor semptomlardan ağrı-kramp, konstipasyon ve gün içi aşırı uyuma ise rahatsız edici olma açısından daha geri plandaydı.

 

Sonuç: Parkinson hastalığında yaşam kalitesini motor semptomların belirlediği yaygın olarak kabul görmüş bir düşüncedir. Ancak non-motor semptomlar hastalığın her evresinde görülür. Parkinson hastalarında non-motor semptomların yaşam kalitesine etkisi azımsanmayacak düzeydedir. Bu nedenle, Parkinson hastalarında yaşam kalitesinin mümkün olduğunca düzeltilmesi amacıyla yaygın olarak bilinen motor semptomların yanında, klinik muayenede gözden kaçabilecek ancak hastanın hayat kalitesini belirgin etkileyen non-motor semptomların da sorgulanarak uygun tedavileri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017