E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Ebeveynlerinde Duygulanımsal Mizaç Özellikleri
1 Department of Psychiatry, Sakarya University School of Medicine, Sakarya, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Division of Child and Adolescent Psychiatry, Ufuk University School of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey  
4 Department of Psychiatry, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 149-154
DOI: 10.5152/npa.2016.12693
185 kez okundu, 78 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, DEHB, affektif, mizaç, ebeveyn, iki uçlu bozukluk
Özet

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocukların ailelerinde affektif mizaç özellikleri ve ilişkili özelliklerin araştırılması.

 

Yöntem: DEHB tanısı olan çocuklar Turgay Çocuk ve Ergen Davranış Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (ÇEDBÖ) ile değerlendirildi. Çocukların aileleri DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme ile değerlendirildi ve (şimdi ve daha önce) psikiyatrik bozukluk tanısı almayanlar çalışmaya dâhil edildi. Affektif mizaçları değerlendirmek için Memphis, Pisa, Paris and San Diego Mizaç Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe versiyonu kullanıldı. Çocukları DEHB tanısı almayan ailelerden,  aynı protokolle kontrol grubu oluşturuldu.

 

Bulgular: Çalışma 66 DEHB’li çocuk ve 123 ebeveyninden (66 anne, 57 baba) oluşan çalışma grubu ile 71 sağlıklı çocuk ve 119 ebeveyninden (65 anne, 54 baba) oluşan kontrol grubu üzerinde gerçekleştirildi. DEHB’li çocuğu olan ebeveynlerin grubunda tüm affektif mizaç puanları kontrol grubundan anlamlı yüksekti. Annelerin ve babaların puanları ayrı ayrı karşılaştırıldığında, annelerde hipertimik mizaç ve babalarda anksiyöz mizaç dışındaki puanlar olgu grubunda kontrolden anlamlı yüksek bulundu.  Ayrıca çocukların ÇEDBÖ dikkat eksikliği ve hiperaktivite-impulsivite puanları ile ebeveynlerinin affektif mizaç puanlarının çoğu orta düzeyde anlamlı korelasyon göstermekteydi.

 

Sonuç: DEHB ile affektif mizaçlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkinin nedenini, gücünü ve doğasını ortaya koymak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017