E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ambulatuar İnmeli Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi: Nöropsikolojik Faktörlerin Etkisi Var mı?
1 Division of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
2 Division of Physiotherapy and Rehabilitation, Medipol University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 155-161
DOI: 10.5152/npa.2016.12760
180 kez okundu, 67 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnme, apati, depresyon, kognisyon, fiziksel aktivite
Özet

Amaç: Fiziksel inaktivite inme ve inmenin tekrarında önemli bir risk faktörüdür. İnmenin subakut döneminde ambulatuar olan inmeli hastaların fiziksel aktivite (FA) düzeyi hakkında yetersiz bilgi bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı ambulatuar inmeli hastalar ile aynı yaş grubundaki sağlıklı bireylerin FA düzeylerini karşılaştırmak ve aynı inme grubunda FA düzeyini etkileyebilecek nöropsikolojik faktörleri incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya 85 subakut dönem inmeli hasta ile 58 sağlıklı olgu dahil edilmiştir. Hastaların demografik, hastalık ile ilgili özellikleri ve komorbidite bilgileri kaydedildi. Fiziksel aktivite düzeyi “Uluslararası Fiziksel Aktivite Sorgulaması- Kısa Form” ve pedometre (OMRON Walking style II) ile değerlendirildi. Apati düzeyi “Apati Değerlendirme Skalası” ile ölçüldü. Depresyon düzeyi “Geriatrik Depresyon Skalası”; kognitif durum ise “Standardize Mini Mental Durum Değerlendirmesi” ölçeği ile belirlendi.

 

Bulgular: Sağlıklı olguların FA seviyesi inmeli hastalarla kıyaslandığında sağlıklı olgularda daha yüksek bulundu (p<0,001). Adım sayısı ve yürüme mesafesi de sağlıklı grupta daha yüksekti (sırasıyla; p=0,001; p=0,04). Erkeklerin FA seviyesi kadın hastalara oranla daha yüksek bulundu (p=0,03). Fonksiyonel Ambulasyon Kategorisine göre 4.seviye hastaların FA düzeyi 5. seviye hastalara kıyasla daha düşük bulundu. FA seviyesi ile apati, kognisyon ve depresyon düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05). 

 

 

Sonuç: Subakut dönem inmeli hastaların FA seviyesi sağlıklı olgulardan daha düşüktü. Bu durumun nöropsikolojik faktörlerle ilişkisi yoktu. Subakut inmeli hastaların FA düzeyini yükseltmek için geliştirilecek stratejiler içinde ambulasyon ile ilgili minor defisitler de gözönünde bulundurulmalıdır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017