E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında Seçici Dikkat, Yanıt İnhibisyonu, Bilişsel Esneklik ve Zihin Kuramı
1 Department of Psychiatry, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
2 Department of Statistics, Eskişehir Osmangazi University School of Science and Literature, Eskişehir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 162-167
DOI: 10.5152/npa.2016.12750
162 kez okundu, 134 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, yürütücü işlevler, sosyal-bilişsel zihin kuramı, sosyal-algısal zihin kuramı
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında yürütücü işlevlerden olan seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esneklik işlevleri ile sosyal-bilişsel ve sosyal-algısal Zihin Kuramı (ZK) işlevleri arasındaki ilişkiyi ve şizofreni hastalarında seçici dikkat, yanıt inhibisyonu ve bilişsel esnekliğin ZK işlevleri açısından yordayıcı etken olup olmadığını incelemektir.

 

Yöntem: Şizofreni tanısı bulunan 47 hasta ve 42 kişiden oluşmuş kontrol grubuna demografik bilgi formu, WKET, Stroop Testi, Gözler Testi, İmayı Anlama Testi; ayrıca şizofreni grubuna Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Şizofreni grubunun, Gözler Testi ve İmayı Anlama Testi’nden, kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük puan aldığı saptandı. Şizofreni grubunda Gözler Testi puanı ile yaş ve WKET perseveratif hata arasında anlamlı derecede negatif; eğitim süresi ve WKET tamamlanan kategori arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon vardı. Şizofreni grubunun Gözler Testi’nden aldığı puanı yaş ve bilişsel esneklik işlevinin yordadığı saptandı.

 

 

Sonuç: Şizofreni tanılı hastalarda sosyal işlevselliğin sağlanmasında önemli rolü olan sosyal-algısal ZK işlevi, bilişsel esneklikle yakından ilişkilidir ve bilişsel esneklikteki bozulma ZK işlevini yordayabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017