E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Beyin Kan Akımındaki Değişiklikler
1 Department of Internal Diseases, Division of Rheumatology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
2 Department of Neurology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
3 Department of Chest Diseases, Kahramanmaraş Sütçü İmam University School of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 105-107
DOI: 10.5152/npa.2016.12396
175 kez okundu, 89 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: FMF, inflamasyon, ateroskleroz, TCD, inme
Özet

Amaç: Sistemik inflamasyon ile ateroskleroz arasındaki ilişki bilinmektedir. Ateroskleroz beyin damar hastalıklarının en iyi bilinen sebeplerinden birisidir. Bu çalışmadaki amacımız transkraniyal Doppler ultrasonografi (TCD) ile Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) olan hastaların beyin kan akım hızlarını değerlendirmektir.

 

Yöntem: 20-50 yaş arası toplam 30 ardı sıra başvurmuş FMF hastası FMF grubuna dâhil edildi. Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet uyumlu, fibromiyalji gibi aterosklerotik risk faktörü taşımayan FMF olmayan 30 rastgele hasta seçildi. Her iki orta serebral arterin (MCA) pik-sistolik, end-diyastolik ve ortalama kan akım hızları, pulsatilite ve rezistans indeks değerleri FMF ve kontrol grubuna kör nörosonolojist tarafından TCD ile kayda alındı.

Bulgular: FMF grubunda atak döneminde olmayan 30 hasta (E/K: 4/26, ortalama yaş: 34,7±5,9) ve kontrol grubunda 30 kişi vardı (E/K: 4/26, ortalama yaş: 32,3±4,7). C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ve her iki MCA kan akım hızları kontrol grubuna göre FMF grubunda anlamlı yüksekti.

 

Sonuç: Bu çalışma persistan klinik ve subklinik inflamasyon ilişkili aterosklerozun FMF hastalarında beyin kan akım hızında artışa neden olduğunu düşündürmektedir. Bulgularımız FMF’in serebrovasküler hastalıklarla olan ilişkisine dair bir fikir vermektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017