E-ISSN 1309-4866
Kısa Araştırma Raporu
Kramp Fasikülasyon Sendromlu Hastaların Klinik, Elektrofizyolojik ve Serolojik Olarak Değerlendirilmesi
1 Department of Neurology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 183-186
DOI: 10.5152/npa.2016.14816
178 kez okundu, 82 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kramp-fasikülasyon sendromu (KFS), periferik sinir hipereksitabilitesi, voltaja duyarlı potasyum kanal-kompleks proteinleri, nöropatik ağrı
Özet

Amaç: Kramp-fasikülasyon sendromu (KFS) nadir görülen bir periferik sinir hipereksitabilite sendromudur. Tek bir merkezden takip edilen KFS hastalarının klinik ve serolojik özelliklerinin bildirildiği az sayıda yazı vardır.

 

Yöntem: Altı KFS (5 erkek/1 kadın, yaş aralığı: 27-65 yıl) hastasının klinik, elektrofizyolojik ve serolojik özellikleri incelendi.

 

Bulgular: Bütün hastalarda kramp, fasikülasyon, kas ağrısı ve otonom belirtiler görülürken ikisinde ayrıca nöropatik ağrıyı düşündüren ekstremitelerde uyuşma ve yanma hissi mevcuttu. İki hastada tanımlanmamış voltaja duyarlı potasyum kanalı kompleks proteinlerine [voltage-gated potassium channel (VGKC)-complex proteins] karşı oluşmuş antikorlar, bir hastada “contactin-associated protein-like 2 (CASPR2)” antikoru bulundu. Hastaların hiçbirinde tümör yoktu. Tibial sinir stimülasyonu sonucunda hastaların çoğunda uzamış ard boşalımlar görüldü. Sinir iletim çalışmaları ve R-R interval değişkenliği testleri normalken seronegatif olan 3 hastada sempatik deri yanıtı amplitüdleri artmıştı. Beş hasta karbamazepin ve pregabalin tedavisine iyi cevap verirken VGKC-antikoru pozitif olan bir hasta karbamazepin veya immünsüpresyon tedavisine dirençli idi.

 

Sonuç: Nöropatik ağrı ve VGKC-kompleks antikor birlikteliği KFS hastalarında görülebilir. Otonom belirtiler KFS’li hastalarda sık bulunmasına rağmen elektrofizyoloji laboratuvarlarında uygulanan rutin otonom sistem test sonuçları normal kalabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017