E-ISSN 1309-4866
Olgu Sunumu
Otizmli Bir Çocukta Risperidon Tedavisi ile Artan Hiperakuzi
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Akdeniz University School of Medicine, Antalya, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 187-188
DOI: 10.5152/npa.2017.18062
147 kez okundu, 89 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Risperidon, hiperakuzi, otistik spektrum bozukluğu
Özet

Otistik spektrum bozuklukları, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde kalitatif bozulma ile karakterize nörogelişimsel bozukluklardır. Bu temel özelliklere ek olarak, hiperakuzi gibi duyusal işleme anomalileri de sıklıkla bildirilmektedir. İşitsel hipersensitivitenin nedeni belirli olmamakla birlikte, inhibitör nöron disfonksiyonu ya da sensorial yolaklardaki anomaliler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak şu ana kadar ilaçlarla ilişkisi yeterince belirlenememiştir. Literatürde konu ile ilgili tek bir vaka olup, 5 yaşında otistik bir kız hastada risperidon tedavisi ile kötüleşen hiperakuzi bildirilmiştir. Biz de risperidon tedavisi ile hiperakuzi yakınması artan, ilaca ara verilmesi ile azalan ve ilaç tekrar başlandıktan sonra tekrar artan ve hiperakuzinin arttığı dönemlerde işlevselliğinde belirgin bozulma olan 11 yaşında otistik bir hastayı sunuyoruz. İşitsel hipersensitivenin otistik hastalarda olgumuza benzer şekilde günlük hayatını olumsuz etkilediği ve davranım bozukluğu ile ilişkili olduğu bilinse de; etyolojisi, tedavisi ve ilişkili olduğu durumlar ile ilgili bilinenler çok sınırlı olup, bu konuda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017