E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Fingolimod Tedavisinin Yineleyici MS Hastalarındaki Etkilerini Değerlendiren Açık Etiketli, 12 Ay Süreli Pilot Çalışma - Fine Çalışma Grubu
1 Department of Neurology, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Haydarpaşa Numune Training Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
4 Department of Neurology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey  
5 Department of Neurology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey  
6 Department of Neurology, Uludağ University School of Medicine, Bursa, Turkey  
7 Department of Neurology, Marmara University School of Medicine İstanbul, Turkey  
8 Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
9 Department of Neurology, Karadeniz Teknik University School of Medicine, Trabzon, Turkey  
10 Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
11 Department of Neurology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey  
12 Department of Medical, Novartis Pharmaceuticals Turkey, İstanbul, Turkey  
13 FINE Study Group  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.20515
224 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, fingolimod, hasta memnuniyeti, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Prospektif, çok merkezli bu çalışmanın amacı, enjekte edilebilir ajanlardan sonra ikinci basamak ilaç olarak 12 ay süreyle 0,5 mg/gün dozunda fingolimod kullanan yineleyici multipl skleroz hastalarının memnuniyetlerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesidir.

 

Yöntem: Çalışmaya Türkiye genelinde 16 merkezden, 18-65 yaş arasında, dahil etme kriterlerini karşılayan yineleyici multipl skleroz hastaları katılmışlardır. Hastalara; memnuniyetlerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirmesi amacı ile başlangıç ve takiben eden diğer dört vizitte İlaç Memnuniyet Anketi ve Kısa Form-36 Sağlık Durumu Anketi uygulanmıştır.

 

Bulgular: Yaş ortalamaları 35,7±9,4 olan ve %62’sini erkek hastaların oluşturduğu toplamda 42 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın sonunda hasta memnuniyeti skorları (44,7±9,9) çalışma başlangıcına (32,0±9,9) kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,001). Yaşam kalitesi anketi sonuçlarında ise yalnızca emosyenel fonksiyon skorunda bir artış görülmüştür (p=0,019). Çalışma süresince 124 advers olay kaydedilirken, rapor edilen 5 ciddi advers olaydan hiçbiri ilaçla ilişkili olarak değerlendirilmemiştir.

 

Sonuç: Hastalığa özgü yaşam kalitesi değerlendirme yöntemleri ile gerçekleştirilecek olan geniş ölçekli karşılaştırma çalışmaları, bu konuda daha çok bilgi alınmasına olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017