E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Major Depresif Bozukluk Hastalarında Optik Koherens Tomografi ile Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Ölçümü
1 Department of Psychiatry, Near East University School of Medicine, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus  
2 Department of Psychiatry, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey  
3 Department of Ophtalmology, Bahçeşehir University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 62-66
DOI: 10.5152/npa.2015.10115
224 kez okundu, 80 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Depresyon, retina, magnoselluler yolak
Özet

Amaç: Son yıllarda, nörodejeneratif hastalıklarda retinal sinir lifi tabakasındaki (RSLT) değişiklikleri araştıran çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmada, bizim amacımız majör depresif bozukluğu olan hastalarda retinal sinir lifi tabakasındaki yapısal değişiklikleri saptamaktır.

 

Yöntem: Structured Clinical Interview for DSM (SCID) görüşmesi sonucunda majör depresif bozukluk tanısı konan 30 hasta ve yaş, cinsiyet açısından hastalarla eşleştirilen 30 sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Optik Koherens Tomografi (OKT) kullanılarak, majör depresif bozukluk hastalarında ve kontrol grubunda, retinal sinir lif tabakası (RSLT) kalınlığı her lokasyonda ölçülüp karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Majör depresif bozukluk tanılı hastaların RSLT kalınlığında, istatiksel olarak anlamlı bir azalma görülmemiştir.

 

Sonuç: Çalışmamız, majör depresif bozukluk hastalarında RSLT kalınlığının azalmadığını ve majör depresif bozukluk tanısında ve hastalığın gidişini izlemede OKT kullanımının uygun araç olmadığını göstermiştir. Bu çalışma unipolar depresyon patofizyolojisinin, nörodejeneratif hastalıklar, yaygın gelişimsel bozukluklar, şizofreni ve bipolar bozukluktan farklı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017