E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
IgG’nin Neurobehçet Hastalığında Nöronal Apoptozise Etkisi
1 Department of Neuroscience, Aziz Sancar Institute of Experimental Medical Research, İstanbul University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Molecular Medicine, Aziz Sancar Institute of Experimental Medical Research, İstanbul University, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 67-71
DOI: 10.5152/npa.2016.19421
232 kez okundu, 55 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Nöro-Behçet hastalığı, immunglobulin G, terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling, nörotoksisite
Özet

Amaç: Behçet olgularının %5-15’inde beyinsapı ve diensefalon yapılarının inflamasyonu ile karakterize parenkimal nöro-Behçet hastalığı (NBH) ortaya çıkar. Nöronal apoptozun nöron kaybında rol oynadığı gösterilmiştir. Anti-nöronal antikorlar NBH olgularında gösterilmiş ancak bu antikorların patojenik özellikleri çalışılmamıştır.

 

Yöntem: Serum antikorlarının nöronlar üzerindeki olası patojenik etkilerinin incelenmesi amacıyla, 7 NBH olgusundan ve 7 sağlıklı kontrol olgusundan elde edilen serum havuzu saflaştırılmış Immunglobulin G (IgG) ve IgG’den yoksun serum fraksiyonlarına ayrıldı ve bu fraksiyonlar kültür ortamında büyütülmüş SH-SY5Y nöroblastoma hücrelerine uygulandı. Hücre ölümü toksisite deneyleri ile ve “terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling” (TUNEL) boyaması ile değerlendirildi. Ayrıca, çeşitli apoptotik belirteçlerin ekspresyon düzeyleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile ölçüldü.

 

Bulgular: NBH IgG uygulaması, SH-SY5Y hücrelerinde, diğer uygulama gruplarına göre anlamlı derecede yüksek hücre ölümü ve apoptoz ile sonuçlandı. NBH IgG aynı zamanda belli başlı apoptoz ve hücre sağkalım yolak faktörlerinin mRNA ekspresyon düzeylerinin artmasına sebep oldu.

 

Sonuç: Sonuçlarımız NBH olgularının serumlarından elde edilen IgGlerin nörotoksik bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu nörotoksik etki muhtemelen apoptotik mekanizmalar üzerinden gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017