E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Multipl Skleroz Akut Ataklarının Tedavisinde Farklı Sürelerde Uygulanan Intravenöz-Metilprednizolonun Etkinliği
1 Clinic of Neurology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
2 Department of Medical Biochemistry, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 57-61
DOI: 10.5152/npa.2016.12382
226 kez okundu, 60 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnterleukin-10, intravenöz metilprednizolon, glukokortikoidler, relaps ve remisyonlu multipl skleroz, tedavi süresi
Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS) relapsları genellikle 3-10 gün sürelerle verilen yüksek doz intravenöz metilprednizolon (IVMP) ile tedavi edilir. En uygun tedavi süresine ilişkin ise bir konsensus kararı yoktur. Biz de bu çalışma ile relaps ve remisyonlar ile seyreden MS (RRMS) tanılı hastalarda atak sırasında daha uzun sürelerle uygulanan IVMP tedavisinin, hastalarda plazma sitokin düzeyleri ve EDSS skorları ile değerlendirilecek olan, ilave klinik faydalar sağlayıp sağlamayacağını araştırmayı amaçladık.  

 

Yöntem: Akut atak geçiren 40 RRMS hastası 5, 7 ya da 10 gün süreyle 1g/gün IVMP alacak şekilde 3 gruba ayrıldı. IL-10 ve IL-12 düzeyleri ile EDSS skorları tedavi öncesinde, tedavi bitiminde (6, 8 ya da 11. günde) ve 4. haftada analiz edildi.

 

Bulgular: IVMP tedavisinin anti-inflamatuvar IL-10 düzeylerini anlamlı olarak arttırdığı ancak IL-12 düzeyleri üzerine etkisinin olmadığı görüldü. IL-12 ve IL-10 düzeyleri ya da klinik netice üzerinde 7 ya da 10 gün süreyle uygulanan IVMP tedavisinin 5 günlük uygulamaya göre anlamlı farklılık sağlamadığı saptandı.

 

Sonuç: Sonuç olarak, yüksek doz IVMP tedavisi akut atağı olan MS hastalarında fonksiyonel iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Buna ilaveten, IVMP tedavisi kısa vadede IL-10 düzeylerini arttırmakta, ancak IL-12 düzeylerini değiştirmemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017