E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Mesial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Cerrahi Sonrası Kognitif Sonuçlar
1 Clinic of 3rd Neurology, Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, MedAmerican Policlinics, İstanbul, Turkey  
3 Clinic of of Neurology, Bayındır Hospital, İstanbul, Turkey  
4 Clinic of Neurosurgery, Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
5 Neuropsychology Laboratory, Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
6 Department of Neurology, Private Practice, İstanbul, Turkey  
7 Department of Neurology, İstanbul University Institute of Forensic Medicine, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 43-48
DOI: 10.5152/npa.2016.13802
260 kez okundu, 62 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kognitif sonuç, mesial temporal lob epilepsi, anterior temporal lobektomi, selektif-amigdalohipokampektomi, yürütücü fonksiyon
Özet

Amaç: Bu çalışmada anterior temporal lobektomi (ATL) veya selektif- amigdalohipokampektomi (SAH) ile tedavi edilen hipokampal skleroza bağlı tek taraflı ve dirençli mesial temporal lob epilepsili (MTLE) hastalarda nöropsikolojik sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: MTLE nedeniyle opere edilen 67 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Otuz iki hastaya ATL ve 35 hastaya SAH yapılmıştır. Operasyondan önce ve 1 yıl sonra tüm hastalara dikkat, yürütücü fonksiyonlar, sözel ve görsel bellek, dil işlevleri, zeka kapasitesi ve el dominansı gibi çeşitli kognitif alanları değerlendiren ayrıntılı bir nöropsikolojik inceleme uygulanmıştır. 

 

Bulgular: Sol taraf operasyonundan sonra sözel bellek sonuçları değişmezken sağ taraf operasyonu sonucu öğrenme kapasitesi artmıştır (p=0.038). Sağ taraf operasyonu sonucu görsel bellek düzelme gözlenmiştir. Sağ taraf cerrahiden sonra yürütücü fonksiyonlarda özellikle 5. kart zamanındaki kısalma (p=0,000) ile bulunan interferans patternine dirençte ve düzeltme sayısında (p=0,003) düzelme ile sol taraf cerrahiden sonra dikkatte artma (p=0,027) gözlenmiştir. Her iki taraf cerrahisi sonrasında Stroop testinde yapılan hata sayısında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da belirgin azalma dikkati çekmiş olup bu da yine interferans paternine direçte iyileşme olduğunu desteklemektedir. Ayrıca sağ taraf cerrahisi sonrası kelime çifti akıcılığında kategori değiştirme hatasında (p=0,008) anlamlı azalma gözlenmiştir. İki taraf arasındaki farklılıkları karşılaştırdığımızda sol taraf cerrahiden sonra sözel belleğin geri çağırma fazında (p=0,018) kötüleşme gözlenmiştir. Buna karşın sözel belleğin tanıma fazı (p=0,015) düzelmiştir. Aynı zamanda kısa süreli görsel bellek her iki taraf için daha iyi (p=0,035) bulunmuştur.

 

Sonuç: Sonuçlarımız cerrahiden 1 yıl sonra sol MTLE’li hastalarda sözel bellekte kötüleşme olmadığını göstermiştir. Tanıma ve dikkatte düzelme olmasına karşın  geri çağırmada bazı problemleri olmuştur. Sağ MTLE’li hastaların cerrahiden 1 yıl sonra sözel öğrenme kapasitesi artmış, görsel bellek ve interferans paternine direçte düzelme göstermiştir. Epilepsi cerrahisine kognitif değişiklikler eşlik edebilir fakat bazı kognitif fonksiyonları da düzeltebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017