E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Parkinson Hastalarında Erken Dönem Kognitif Tutulumun Görsel P300 Yanıtları ile Gösterilmesi
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 21-27
DOI: 10.5152/npa.2016.12455
221 kez okundu, 115 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, olaya ilişkin potansiyeller, görsel, P300
Özet

Amaç: Parkinson Hastalığı (PH), Alzheimer Hastalığı’ndan sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. PH’de motor semptomların, kognitif etkilenmelere oranla daha gözlemlenebilir olması, hastalığın erken evrelerinden itibaren etkilenebilen kognitif süreçlerin araştırılmasını geciktirmiştir. Bu çalışmanın amacı, kognitif tutulumu olmayan PH olguları ve sağlıklı yaşlılarda olaya ilişkin potansiyeller (OİP) ve nöropsikolojik testler aracılığıyla PH’de değişen beyin dinamiklerini incelemektir.

 

Yöntem: Çalışmaya kognitif tutulumu olmayan 18 PH olgusu ile cinsiyet, eğitim ve yaş açısından eşleştirilmiş 18 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcılara ayrıntılı nöropsikolojik testler uygulanmış ve elektroensefalografi (EEG) kayıtları alınmıştır. EEG kaydı uluslararası 10-20 sistemine göre, klasik görsel oddball paradigması kullanılarak yapılmıştır. 0,5-25 Hz frekans aralığındaki OİP yanıtları incelenmiştir. P300 genlik ve latans değerleri, F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, O1, Oz, O2 elektrot yerleşimlerinden ölçülmüştür. Ayrıca, P300 yanıtları ile nöropsikolojik test skorları arasındaki ilişki araştırılmıştır.

 

Bulgular: Kognitif tutulumu olmayan PH olguları ile sağlıklı kontrollerin P300 genlik yanıtları arasında grup farkı bulunmuştur [F(1,31)=9,265; p=0,005]. PH olgularının, F3, Fz, Cz, C4, Pz ve P4 elektrot yerleşimlerinden alınan görsel P300 genlik değerleri sağlıklı kontrollerden düşüktür. Stroop testi ile P4,  ileri sayı menzil ile C3 ve Pz ve geri sayı menzili ile O1 genlik değerleri arasında orta düzeyde korelasyon saptanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışmadaki en önemli bulgu, nöropsikolojik testler ile kognisyonu normal olarak değerlendirilen PH olgularında elektrofizyolojik ölçümler ile kognitif değişikliklerin saptanmasıdır. Bu bulgu, nöropsikolojik testlere henüz yansımayan kognitif etkilenmelerin, elektrofizyolojik yöntemler ile daha erken evrelerde tespit edilebileceğini öne sürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017