E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Türkiye’de Orta Karadeniz Bölgesindeki Multıpl Skleroz Prevelansı ve Hastaların Demografik Özellikleri
1 Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Department of Public Health, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 11-14
DOI: 10.5152/npa.2016.12451
233 kez okundu, 72 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Orta Karadeniz Bölgesi, multipl skleroz, prevelans, epidemiyoloji
Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS), dünya genelinde prevelansı gittikçe artan bir merkezi sinir sistemi demiyelinizan hastalığıdır. Küçük ölçekli çalışmalar dışında, Türkiye'de MS sıklığı ile ilgili verilerde bir eksiklik vardır. Bu çalışmada Orta Karadeniz Bölgesi'nde MS prevalansı ve hastaların demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

                                                                                

Yöntem: Orta Karadeniz bölgesinde yaşayan ve MS tanısı almış hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma Türkiye'de hastane tabanlı planlandı.

 

Bulgular: 1787 hasta ile görüşüldü ve bunlardan 1584 ‘ünde tanı doğrulandı. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 29,39±7,6 yıl idi. Hastaların 1299’u (%81,9) relapsing remitting MS, 74’ü sekonder progresif MS, 77’si relapsing progresif MS, 47’si primer progresif MS ve 87’si klinik izole sendrom klinik formundaydı.

 

Sonuç: Orta Karadeniz Bölgesi MS prevalansı yüksek riskli bir coğrafi bölge olarak bulunmuştur. Bu çalışma, Türkiye'de MS prevelansı ile ilgili en büyük coğrafi dağılımı kapsayan en kapsamlı epidemiyolojik çalışmadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017