E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Klinik Nörolojik Belirtileri Olmayan Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Beyin Sapı Refleksleri
1 Department of Neurology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey; Department of Neurology, Üsküdar University, NPIstanbul Neuropsychiatry Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Neurology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey.  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 78-81
DOI: 10.5152/npa.2016.19301
202 kez okundu, 42 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, beyin sapı refleksleri, elektronöromiyografi, periferik sinir sistemi
Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız nörolojik belirtileri ve bulguları olmayan sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında elektrofizyolojik incelemeler yaparak santral ve periferik sinir sistemi tutulumunu incelemektir.

 

Yöntem: Bu çalışmaya 38 SLE hastası ve 35 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Sinir iletim çalışmaları (SİÇ), göz kırpma refleksi (GKR) ve maseter inhibitor refleksi (MİR) kayıtlamaları uygulanarak periferik sinir iletimleri ve beyin sapı refleksleri değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: On bir (%29) hastanın her birinde en az bir SİÇ parametresinde anormallik saptanmış ve bir hasta (%2,6) polinöropati tanısı almıştır. Yirmiüç (%60,5) hastada GKR ve 14 (%37) hastada MİR anormalliği saptanmıştır. Kontrol grubu ile kıyaslandığında GKR’de  kontrolateral R2 latansı ve MİR’deki sessiz period 1 (SP1)  latansının  anlamlı olarak uzamış olduğu görülmüştür (p=0,015 ve p<0,001 sırasıyla).

 

Sonuç: Bu çalışma SLE hastalarında klinik nörolojik bulgular olmadan, periferik sinir sistemi tutulumuna bakmaksızın beyin sapı reflekslerinin etkilenmiş olabileceğini göstermektedir. SLE hastalarındaki  beyin sapı refleks anormallikleri lateral kaudal ponsta ve lateral medulladaki inhibitor veya eksitatör aranöronların fonksiyonel bütünlüğünün bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017