E-ISSN 1309-4866
Derleme
Alzheimer Hastalığı'nda Evrelere Göre Hastaya Bakım Veren Kişi(Ler)nin Yükü
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 82-86
DOI: 10.5152/npa.2017.11304
230 kez okundu, 110 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, bakım veren, demans, yük
Özet

Her geçen gün tanı konan hasta sayısı artan Alzheimer Hastalığı (AH), halk sağlığının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki demanslı hasta sayısındaki artışın, gelişmiş ülkelerden daha ivmeli olması beklenmektedir.  Sağlık kuruluşlarındaki yatışlar, medikal tedaviler, evde bakım masrafları ve hastanın ekonomiye katkısı göz önünde bulundurulduğunda, demansın dünyada ve Türkiye’deki ekonomik yükü fazladır. Bunun yanı sıra AH, hastanın yanında hastanın yakınlarını ve yoğun olarak hastaya bakım veren kişiyi de içine alan psikolojik bir yıkımın öncüsüdür. Her klinik evrede bakım veren kişiyi bekleyen farklı sorumluluklar, dolayısıyla da evrelere paralel giderek artan bakım verme yükü vardır. Hastaya bakım veren birçok kişi, bu sorumlulukların ve duygusal yükün altında ezilmekte, bu kişilerin yaşam kalitesi, hatta vücut fizyoloijisi bozulmaktadır. AH’da bakım veren kişilerin yaşadığı yetersiz, çaresizlik, bıkkınlık, yalnızlık duyguları buz dağının görünmeyen kısmıdır.  Bu derleme ile AH’na hastaya bakım verenlerin açısından bakılarak; farklı evrelerindeki AH hastalarına bakım veren kişi(ler)in yükünü gözden geçiren çalışmaların sonuçlarını toplamak, Türkiye’de göz ardı ediliyor olabileceğini düşündüğümüz bu konuya dikkat çekmek ve AH’larının bakımındaki problemlerin çözümüne ışık tutulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017