E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Progresif Başlangıçlı Multipl Skleroz: Seyirde Relapsları Olan ve Olmayan Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri
1 Department of Neurology, Near East University School of Medicine, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus  
2 Department of Neurology, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.19269
261 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kronik progresif multiple skleroz, multipl skleroz, primer progresif multiple skleroz, beyin omurilik sıvısı
Özet

Amaç: Primer progresif multipl skleroz (PPMS) ve progresif relapsing multipl skleroz (PRMS) başlangıçtan beri olan progresyon ile karakterize MS tipleridir. Nadir görülmelerinden dolayı literatürde diğer MS formlarına göre daha az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı progresif başlangıçlı MS (PBMS) hastalarında klinik ve laboratuar özelliklerini ortaya koymaktır.

 

Yöntem: PBMS hastaları 2010-2014 yılları arasında değerlendirilip demografik, klinik özellikleri ve beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları belirlendi.

 

Bulgular: 32 PBMS hastası ile ilgili veriler değerlendirildi.  Hastalık seyri 25 hastada relaps olmadan (PPMS), 8 hasta ise relapslı progresifti (PRMS). Kadın/erkek oranı tüm grupta 1’di. Ortalama başlangıç yaşı tüm grup için 40 (23-55) yaştı. Gruplar arasında hastalık başlangıç yaşı ortancası anlamlı farklı bulunmadı (p=0.053). En sık prezentasyon belirtisi motor bozukluklardı. Relapslar tüm hastalarda hastalığın ilk 10 yılında görüldü. BOS analizinde oligoklonal bant pozitifliği ve artmış IgG indeksi açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p=0.938, p=0.058). Hastalık süresi her iki grupta da benzer olduğu halde PPMS grubunda değerlendirme sırasında ortanca EDSS skoru daha yüksek bulundu (p=0.020).

 

 

Sonuç: Çalışmamız Türk PBMS hastalarının klinik seyir ve laboratuar bulgularına odaklanmış ilk çalışmadır. İki grubun klinik ve laboratuar bulgularının karşılaştırılması benzer sonuçlar göstermiştir. Gruplar arasında hastalık başlangıç yaşı ve artmış IgG indeksi açısından farklılık olup olmadığını netleştirmek için gelecekte daha geniş örneklemli çalışmalar yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017