E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş ebeveyn formları)
1 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey  
3 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Uşak State Hospital, Uşak, Turkey  
4 Department of Psychology, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
5 Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey  
6 Boylam Psychiatry Hospital, Ankara, Turkey  
7 Department of Psychiatry, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
Arch Neuropsychiatry ; : -
DOI: 10.5152/npa.2017.15935
355 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Düzey 2 Anksiyete Ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Özet

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin çocuk ve ebeveyn formlarının Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

 

Yöntem: DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grubu toplum ve klinik örneklemden oluşmuştur. Ölçek klinik ve toplum örneklemini yansıtan 148 ebeveyn ve 189 ergene uygulanmıştır. Değerlendirmede Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin yanı sıra Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ve Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu kullanılmıştır.

 

Bulgular: Güvenilirlik analizleri Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin hem çocuk hem de ebeveyn formlarının yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir (0.915/0.933). Ayrıca Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin çocuk formunun Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ile (r=0.758 p<0.0001), ebeveyn formunun ise Güçler ve Güçlükler Anketi Ebeveyn Formu ile (r=0.717 p<0.0001) anlamlı korelasyon gösterdiği saptanmıştır.   Yapı geçerliliğinde her iki formda da bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumlu bulunmuştur.

 

 

Sonuç: DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinin Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017