E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
Semptomatik Remisyon Şizofrenide Fonksiyonel Düzelmeyi ve Yaşam Kalitesini Belirler
1 Department of Psychiatry, Mustafa Kemal University School of Medicine, Hatay, Turkey  
2 Department of Psychiatry, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Turkey  
3 Department of Psychiatry, Recep Tayyip Erdoğan University School of Medicine, Rize, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 328-333
DOI: 10.5152/npa.2016.11327
423 kez okundu, 195 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, semptomatik remisyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Şizofreni, kronik gidişli, yaşam kalitesi ve psikososyal işlevleri önemli derecede olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Şizofrenide remisyonu değerlendirmek için tanımlanan ölçütlerin hastaların uzun dönem takibinde ve tanısal etkenleri ayırt etmede yararlı olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada remisyonda olan şizofreni (R-Sch) hastaları ile remisyonda olmayan şizofreni (Non-R-Sch) hastalarının yaşam kalitesi ve işlevselliği karşılaştırılmıştır.

 

Yöntem: 40 R-Sch ve 40 Non-R-Sch toplam 80 hastanın sosyodemografik verileri toplandı ve hastalara  Klinik Global İzlenim-Hastalık şiddeti (CGI-S),  Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) Ölçeği, Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği (ŞYNÖ), Global İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği (GAF) uygulandı.

 

Bulgular: R-Sch grubunda Non-R-Sch gruba göre PANSS’ın toplam ve tüm alt puanları ve CGI-S skorları anlamlı olarak düşük; GAF puanı, ŞYNÖ ve WHOQOL-BREF-TR ölçeğinin tüm alt puanları ise daha yüksekti.

 

Sonuç: Bu çalışma, şizofrenide belirtilerdeki düzelmenin hastanın hayatının tüm alanlarında işlevselliğini ve hayat kalitesini yükselttiğini göstermiştir ki bu bulgu şizofreni tedavisinde amaçlanan fonksiyonel düzelmeyi belirleyen en önemli etkenin belirtilerdeki düzelme olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017