E-ISSN 1309-4866
Araştırma Makalesi
CASPR2 Antikoru İlişkili Hipokampal Skleroza Bağlı Mezial Temporal Lob Epilepsili Olgularda İmmün Hücrelerin Beyin İnfiltrasyonu
1 Department of Pathology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Neurology, İstanbul University Institute of Experimental Medicine Research, İstanbul, Turkey  
Arch Neuropsychiatry 2016; 53: 344-347
DOI: 10.5152/npa.2016.15932
375 kez okundu, 135 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antikor, CASPR2, hipokampal skleroz, temporal lob epilepsi, otoimmünite
Özet

Amaç: Nöronal yüzey antijenlerine karşı antikorlar, sebebi bilinmeyen fokal temporal lob epilepsi (TLE) hastalarında ve hipokampal sklerozlu mezial temporal lob epilepsi (MTLE-HS) hastalarında yeni tanımlanmış ve böylelikle TLE olgularında otoimmünitenin rolü öne çıkmıştır. Kontaktin ilişkili protein 2’ye (CASPR2) karşı antikorlar MTLE-HS hastalarında sıkça bulunur. Çalışmamızda CASPR2 antikoru ilişkili MTLE-HS olgularında antinöronal otoimmünitenin rolünü araştırmayı amaçladık.  

 

Yöntem: Seropozitif ve seronegatif MTLE-HS hastalarına ait cerrahi olarak rezeke edilmiş medial temporal lob spesimenleri hematoksilen eozin ve spesifik immün hücre belirteçlerine yönelik immünhistokimyasal boyalarla değerlendirildi.

 

Bulgular: Antikor pozitif 5 MTLE-HS hastasının ikisinde subaraknoid bölgede polimorfonükleer ve mononükleer hücre infiltrasyonu görüldü. Bu hastalardan birinde aynı zamanda temporal lob korteks parenkiminde mononükleer hücre infiltrasyonu saptandı. Subaraknoidal ve parenkimal infiltrasyon CD3+, CD8+ ve CD68+  hücreler içeriyordu. Onüç seropozitif MTLE-HS hastasının beyin örneklerinden hiçbirinde hücresel infiltrasyon görülmedi ve tüm MTLE-HS hastalarında belirgin nöronal hücre kaybı vardı, ancak hipokampusta immün hücre infiltrasyonu izlenmedi. 

 

Sonuç: Sonuçlarımız göstermektedir ki, CASPR2 antikoru ilişkili MTLE-HS, merkezi sinir sistemi inflamasyonu ile seyredebilir ve dolayısı ile bu subtip MTLE-HS, otoimmün orijinli olabilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Duyurular
Anket
Son Güncelleme: 29.12.2017